ราคาปกติ 1000 บาท 699 บาท

Course 041

พื้นฐานการเงินที่มีประโยชน์สำหรับนักบัญชี

5.0 (2)

รหัสหลักสูตร

 • ผู้ทำบัญชี: 6701-06-228-029-01-E
 • ผู้สอบบัญชี: 6701-06-228-029-01-E

การนับชั่วโมง

 • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 06:00 ชม.
 • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 05:30 ชม. จรรยาบรรณ 00:30 ชม.

ระยะเวลาอบรม

 • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 30 ข้อ ต้องทำให้ได้ 18 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

 

 

เก่งบัญชีอาจจะไม่พอ เพราะยุคนี้นักบัญชีต้องเก่งเรื่องเงินด้วย ถึงจะโดนใจ ได้ค่าตอบแทนสูง

 

ทุกคนคงเคยได้ยินคำว่า ธุรกิจที่เจ๊ง ไม่ใช่เพราะขาดทุน แต่เจ๊งเพราะขาดเงิน 

ถ้าบริหารเงินไม่ดี ไม่เข้าใจเรื่องเงิน ความเสี่ยง และสภาพคล่อง อาจทำให้ธุรกิจสะดุด 

 

จะดีกว่าไหม ถ้านักบัญชีที่คลุกคลีกับตัวเลขธุรกิจอยู่แล้วจะยกระดับตัวเอง ให้เข้าใจเรื่องการเงินและแนะนำเจ้าของธุรกิจได้ เพิ่มศักยาภาพมากกว่าแค่บันทึกบัญชีไปวันๆ 

 

คอร์สนี้จะพานักบัญชีทุกคน ทำความเข้าใจเรื่องการเงินอย่างง่ายที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี และวิธีการประยุกต์ความรู้บัญชีที่เรามีกับเรื่องการเงินแบบลงตัว เพื่อให้ทำงานง่ายขึ้น และที่สำคัญช่วยเจ้าของธุรกิจรอดพ้นจากวิกฤติเรื่องเงินได้

คอร์สพื้นฐานการเงินที่มีประโยชน์สำหรับนักบัญชี จะช่วยให้นักบัญชีทำงานเก่งขึ้น พร้อมเข้าใจเรื่องการเงินธุรกิจได้ดีขึ้นจากหัวข้อการเรียนรู้เหล่านี้

 • ปรับ Mindset การเงินต่างกับการบัญชีอย่างไร
 • วิเคราะห์การเงินและสภาพคล่องของธุรกิจก่อนมีปัญหา
 • เข้าใจเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทน
 • รู้จักมูลค่าเงินตามเวลา คำนวณดอกเบี้ย และทำบัญชีไม่งง
 • ตัดสินใจลงทุนอย่างไรจึงจะคุ้ม 
 • ตราสารทางการเงินที่ควรรู้จัก

เรียนรู้แบบง่ายๆ ไปทีละขั้นตอน พร้อมกับโจทย์ตัวอย่าง

เรียนรู้การเงินก่อน ได้เปรียบกว่า ถ้าพร้อมที่จะเก่งขึ้นแล้ว ลงเรียนได้ที่นี่เลย 

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา

แนะนำบทเรียน

8:00

Part 1 ความสัมพันธ์ของบัญชีและการเงิน

      - มองงบการเงินในมุมนักการเงิน

      - ต้นทุนทางการเงินกับความเสี่ยงของโครงสร้าง

      - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงิน (EP.01)

Preview 34:00

      - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงิน (EP.02)

 

      - สภาพคล่องกับผลตอบแทน (Liquidity VS Return)

 

      - ผลตอบแทนกับประเภทของสินทรัพย์

 

      - หน้าที่ทางการเงิน (financial function)

Preview 16:00

Part 2 วิเคราะห์สภาพคล่องจากงบการเงิน

 

      - อัตราส่วนสภาพคล่อง

 
      - รู้จัก Cash Cycle
 
      - ตัวอย่าง วิเคราะห์สภาพคล่อง (EP.01)
32:00
      - ตัวอย่าง วิเคราะห์สภาพคล่อง (EP.02)
 
      - กิจการมี Cash cycle เป็นอย่างไร (เทียบ 2 ปี)
 
      - จะลงทุนในกิจการนี้ไหม? คุ้มที่จะเสี่ยงหรือเปล่า?
30:00
      - 3 กิจกรรมในงบกระแสเงินสด
 
      - อัตราส่วนทางการเงิน
 
      - เทคนิคการเช็กงบและอัตราส่วนการเงิน
36:00
Part 3 คำนวณดอกเบี้ยและมูลค่าปัจจุบันของสัญญา
 
      - การคำนวณทางการเงินที่นักบัญชีต้องรู้
 
      - การคำนวณเกี่ยวกับเงินกู้นักบัญชีต้องรู้
 
      - รู้จักสูตร PMT กันไหม? ลองใช้ Excel ช่วยคำนวณ
Preview 32:00
      - ลองใช้ Excel ช่วยคำนวณตาราง Loan amortize
 
      - ลองใช้ Excel ช่วยคำนวณ EIR กัน
 
      - มูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of money) EP.01
Preview 32:00
      - มูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of money) EP.02
 
      - ตัวอย่างการคำนวณ PV สัญญาเช่าซื้อ
 
      - ลองใช้ Excel ช่วยคำนวณ ผ่อนชำระค่างวดรถ
32:00
Part 4 การคำนวณเพื่อตัดสินใจลงทุน
 
      - หน้าที่ทางการเงิน (financial function)
 
      - เทคนิคการตัดสินใจจ่ายเงินลงทุน  (Capital Budgeting)
 
      - ตัวอย่างการคำนวณเพื่อตัดสินใจลงทุนในโครงการ
19:00
      - ตัวอย่างการคำนวณ NPV ตัดสินใจซื้อเครื่องจักร
 
      - ลองใช้ Excel ช่วย คำนวณ NPV
 
      - วิธีการหรือเทคนิคที่ใช้ในการตัดสินใจ
33:00
Part 5 ตราสารทางการเงินที่น่ารู้
 
      - ตราสารทุน
 
      - ตราสารหนี้
 
      - ตราสารผสม 
 
      - ตราสารอนุพันธ์
 
      - Option contract / Forward contract / Swap contract
26:00

Part 6 จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  (EP.01)

 

      - โครงสร้างของข้อบังคับสภา : เรื่องจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561

 

      - ความหมายผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

      - จรรยาบรรณหมวด 100 : การประยุกต์ใช้ทั่วไป

 

      - ความซื่อสัตย์สุจริต

15:00

      จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  (EP.02)

 

      - ความเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ

 

      - ความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน

 

      - รักษาความลับ

 

      - พฤติกรรมทางวิชาชีพ

 

      - ความโปร่งใส

15:00

5.0 จาก 5

การให้คะแนน 2 ครั้ง

 

รีวิวจากผู้เรียน

reviewปิยพร
2024-02-21 09:16:00
ได้เพิ่มเติมความรู้ เรื่องการเงินมากขึ้น ได้มุมมองใหม่ๆค่ะ
X

รีวิวจากผู้เรียน

ได้เพิ่มเติมความรู้ เรื่องการเงินมากขึ้น ได้มุมมองใหม่ๆค่ะ
reviewปิยพร
2024-02-21 09:16:00