แจ้งชำระเงินสำหรับการโอนเงินเท่านั้น หากแจ้งชำระผ่านทาง Line: @cpdacademy แล้วไม่จำเป็นต้องแจ้งซ้ำ
คลิก..เพื่อเลือกธนาคารอีกครั้ง
เลือก ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี สาขา
ส่งสลิปทางไลน์ @cpdacademy เข้าเรียนได้เร็วกว่า
029-1-61916-9 บริษัท แอคเค้าติ้งโค้ช (ไทยแลนด์) จำกัด ถนนรางน้ำ
407-977909-6 บริษัท แอคเค้าติ้งโค้ช (ไทยแลนด์) จำกัด อาคารสิริภิญโญ
ประเภทไฟล์ที่รองรับ .png .jpg .pdf
*ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB.