ราคาปกติ 800 บาท 579 บาท

Course 024

พื้นฐานภาษีและงบการเงินที่นักบัญชีควรรู้

4.9 (170)

รหัสหลักสูตร

 • ผู้ทำบัญชี: 6707-06-228-024-03-E
 • ผู้สอบบัญชี: 6707-06-228-024-03-E

การนับชั่วโมง

 • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 01:00 ชม. อื่นๆ 05:30 ชม.
 • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 01:00 ชม. จรรยาบรรณ 00:30 ชม. อื่นๆ 05:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

 • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 33 ข้อ ต้องทำให้ได้ 20 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

 

นักบัญชีต้องเข้าใจภาษีอะไรบ้าง และสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับงบการเงิน กับความน่ากลัวของการตกแต่งงบการเงินคืออะไร คอร์นี้จะชวนทุกคนมาทำความเข้าใจพื้นฐานภาษีทุกประเภท และวิธีการเช็กงบการเงินอย่างง่าย ครบ จบ ภายในที่เดียว

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อปูพื้นฐานภาษีและงานบัญชีสำหรับนักบัญชีมือใหม่ ในแต่ละหัวข้อความรู้อัดแน่นแบบไม่มีกั๊ก  

 

คอร์สพื้นฐานภาษีและงบการเงินที่นักบัญชีควรรู้ มีเนื้อหาอะไรบ้าง?

 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและวิธีวางแผนภาษี
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล กับเรื่องที่ผิดพลาดบ่อย
 •  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และวิธีการออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่มและรายงานที่เกี่ยวข้อง
 • รู้จักงบการเงินเบื้องต้น และความเสี่ยงจากการตกแต่งบัญชี
 • จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและกรณีศึกษา

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา

Part 1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

     

        ภาษีคืออะไร ?

Preview 14:00

        ภาษีเงินได้ที่ต้องจ่ายหรือขอคืน?

13:00

        วิธีเงินได้สุทธิ / วิธีวางแผนภาษี

28:00

        ตัวอย่างการคำนวณภาษี

14:00

Part 2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

23:00

        การปรับปรุงรายการบัญชีและภาษี

11:00

        รายได้ทางภาษีกับประเด็นที่ควรระวัง

6:00

        ค่าใช้จ่ายต้องห้ามกับ 4 ประเด็นผิดพลาดบ่อย

17:00

        ค่าใช้จ่ายหักได้เพิ่ม

3:00

        รายการไม่ใช่รายได้ทางภาษี

4:00

        ภาษีนิติบุคคลครึ่งปีและวิธียื่น ภ.ง.ด. 51 

13:00

        ตัวอย่างการกรอกแบบภ.ง.ด.51

5:00

        ข้อควรระวังประมาณการภาษีขาด - ภาษีเกิน

11:00

        การประมาณการกำไรสุทธิ

9:00

Part 3 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

16:00

        อัตราก้าวหน้า (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)

11:00

        วิธีกรอกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)

25:00

Part 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

19:00

        ใบกำกับภาษีต้องออกเมื่อไร?

13:00

        รายงานที่เกี่ยวข้อง

9:00

        ภาษีซื้อต้องห้าม

7:00

Part 5 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562  

 

        สิ่งที่ต้องรู้เมื่อคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

        วิธีการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Preview 14:00

        มูลค่ายกเว้นจากการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน

 

        อัตราภาษีที่ปรับลด

 

        เปรียบเทียบการเสียภาษีของแต่ละประเภท

 

        แผนผังภาษีธุรกิจ

15:00

Part 6 รู้จักงบการเงินเบื้องต้น

 

        มาตรฐานรายงานทางการเงินในไทย

 

        ความสัมพันธ์ของบัญชีและงบการเงิน

 

        เข้าใจงบแสดงฐานะการเงิน

Preview 19:00

        เข้าใจงบกำไรขาดทุน

15:00

        เข้าใจงบกระแสเงินสด

16:00

Part 7 ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตกแต่งบัญชี

 

        แรงจูงใจการตกแต่งบัญชี

 

        10 ประเด็นความเสี่ยงของธุรกิจด้านภาษี

 

        ผลกระทบที่มีในทางบัญชีและภาษี 

Preview 10:00

Part 8 จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและกรณีศึกษา

 

        ความซื่อสัตย์สุจริต

 

        ความเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ 

15:00

        ความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน

 

        รักษาความลับ (Confidentiality)

 

        พฤติกรรมทางวิชาชีพ 

 

        ความโปร่งใส

15:00

4.9 จาก 5

การให้คะแนน 170 ครั้ง

 

รีวิวจากผู้เรียน

reviewนุชจรี
2023-09-27 02:04:00
เนื้อหาการสอนดีมากค่ะและระบบที่ใช้ในการจัดสอนเข้าง่ายและดีมากเช่นกันค่ะ
X

รีวิวจากผู้เรียน

เนื้อหาการสอนดีมากค่ะและระบบที่ใช้ในการจัดสอนเข้าง่ายและดีมากเช่นกันค่ะ
reviewนุชจรี
2023-09-27 02:04:00