359 บาท

Course 028

สรุปพื้นฐานภาษีธุรกิจ

5.0 (30)

รหัสหลักสูตร

  • ผู้ทำบัญชี: 6510-06-228-028-02-E
  • ผู้สอบบัญชี: 6510-06-228-028-02-E

การนับชั่วโมง

  • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 00:00 ชม. จรรยาบรรณ 00:00 ชม. อื่นๆ 03:00 ชม.
  • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 00:00 ชม. จรรยาบรรณ 00:00 ชม. อื่นๆ 03:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

  • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ ต้องทำให้ได้ 9 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

 

รู้อะไรไม่สู้รู้ภาษี สรุปภาษีพื้นฐานธุรกิจที่นักบัญชีต้องรู้ คอร์สเรียนภาษีที่จะทำให้นักบัญชีทำงานได้ง่ายขึ้น เก่งขึ้น และครบวงจรมากยิ่งขึ้น

คอร์สสรุปพื้นฐานภาษีธุรกิจ คอร์สนี้นักบัญชีจะได้เรียนรู้ภาษีธุรกิจ 3 ตัว ได้แก่

  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 

พี่หนอม Taxbugnoms ชวนทุกคนมาทำความเข้าใจที่มาที่ไปของภาษีแต่ละตัว ความเกี่ยวโยงกับธุรกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างบัญชีและภาษีที่นักบัญชีต้องเรียนรู้

 

เริ่มต้นเป็นนักบัญชีที่เก่งขึ้นไปพร้อมๆ กัน กับคอร์สภาษีธุรกิจสำหรับนักบัญชีได้แล้ววันนี้

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา
Part 1 ภาษีคืออะไร?
 
     - ฐานภาษี
 
     - หน่วยงานเก็บภาษี
 
     - ภาษีตามประมวลรัษฎากร
Preview 13:00

Part 2 ภาษีเงินได้นิติบุคคลคืออะไร ?

24:00
     - การปรับปรุงรายการบัญชีและภาษี
 
     - รายได้ทางภาษีกับประเด็นที่ควรระวัง
19:00

     - ค่าใช้จ่ายต้องห้ามกับ 4 ประเด็นผิดพลาดบ่อย

 
     - ค่าใช้จ่ายหักได้เพิ่ม
23:00

     - รายการไม่ใช่รายได้ทางภาษี

5:00

Part 3 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

   
     - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายคืออะไร?
 
     - สิ่งที่ต้องรู้ก่อนจ่ายเงิน
 
     - แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 
     - อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ใช้บ่อย
Preview 17:00

     - อัตราก้าวหน้า (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)

 

     - วิธีคำนวณภาษีบุคคลธรรมดา
 
     - วิธีคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
 
     - ภาษีเงินได้ที่ต้องจ่ายหรือขอคืน ?
12:00

     - วิธีกรอกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)

 
     - สรุปสิ่งควรรู้จากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
15:00

Part 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

     - ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร?

 

     - ใบกำกับภาษีต้องออกเมื่อไร?

Preview 35:00

     - รายงานที่เกี่ยวข้อง

 

     - ภาษีซื้อต้องห้าม

17:00

5.0 จาก 5

การให้คะแนน 30 ครั้ง

 

รีวิวจากผู้เรียน