199 บาท

Course 005

การจัดทำงบประมาณเงินสด เพื่อบริหารเงินในกิจการ

5.0 (17)

รหัสหลักสูตร

  • ผู้ทำบัญชี: 6507-06-228-005-03-E
  • ผู้สอบบัญชี: 6507-06-228-005-03-E

การนับชั่วโมง

  • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 01:30 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.
  • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 01:30 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

  • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 8 ข้อ ต้องทำให้ได้ 5 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

 

ในช่วงวิกฤตแบบนี้ การจัดการเงินสดสำหรับธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญมาก และนักบัญชีจะช่วยเจ้าของธุรกิจได้อย่างไร

คอร์สการจัดทำงบประมาณเงินสด เพื่อบริหารเงินในกิจการ สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้ ได้แก่

  • ผลกระทบงบกำไรขาดทุน
  • ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน
  • ผลกระทบต่อการหมุนเวียนของเงินสด
  • การใช้ไฟล์ประมาณการกระแสเงินสด

คอร์สนี้ช่วยให้เราเข้าใจวิธีการบริหารเงินด้วยการทำงบประมาณเงินสด พร้อมด้วย Template การจัดทำงบประมาณเงินสดที่ให้ทุกคน Download ไปใช้ได้ฟรี++ 

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา

แนะนำบทเรียน

4:00

Part 1 Covid-19 และผลกระทบต่อธุรกิจ

     - ผลกระทบงบกำไรขาดทุน

10:00

     - ตัวอย่างการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน

8:00

     - ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน

9:00

     - ตัวอย่างการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน

9:00

     - ผลกระทบต่อการหมุนเวียนของเงินสด

5:00

Part 2 เทคนิคการบริหารเงิน

16:00

     - การใช้ไฟล์ประมาณการกระแสเงินสด Part 1

12:00

     - การใช้ไฟล์ประมาณการกระแสเงินสด Part 2

13:00

     - ข้อสรุปเกี่ยวกับกระแสเงินสด

4:00

5.0 จาก 5

การให้คะแนน 17 ครั้ง

 

รีวิวจากผู้เรียน