359 บาท

Course 013

เงินสด ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ หลักการบัญชีที่สำคัญ และวิธีทำงบการเงินให้ถูกต้อง

5.0 (23)

รหัสหลักสูตร

 • ผู้ทำบัญชี: 6704-06-228-013-02-E
 • ผู้สอบบัญชี: 6704-06-228-013-02-E

การนับชั่วโมง

 • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 03:00 ชม.
 • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 03:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

 • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ ต้องทำให้ได้ 9 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

 

อยากทำงบการเงินให้ถูกต้องต้องเรียนคอร์สนี้ คอร์สที่เราจะพาทุกคนทำความเข้าใจเงินสด ลูกหนี้ และสินค้าคงเหลือแบบเจาะลึกว่าแต่ละบัญชีมีเรื่องอะไรที่ต้องรู้บ้าง ก่อนที่จะไปดูเทคนิคการจัดทำงบการเงินให้ถูกต้อง

 

คอร์สนี้เรารวบรวมเนื้อหาที่จำเป็นสุดๆ สำหรับการทำบัญชีและงบการเงิน

คอร์สเงินสด ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ หลักการบัญชีที่สำคัญ และวิธีทำงบการเงินให้ถูกต้อง ประกอบด้วย

 • ความเข้าใจเรื่องเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 • วิธีส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร
 • ลูกหนี้แต่ละประเภทต้องเข้าใจอะไรบ้าง
 • ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญยังไง
 • วิเคราะห์ลูกหนี้มีกี่วิธี ทำอย่างไรบ้าง
 • สินค้าคงเหลือ ประเด็นที่ต้องเข้าใจก่อนปิดงบ
 • รายงานเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือที่สำคัญ
 • สรุปการจัดทำงบการเงินให้ถูกต้อง เช็คยังไง ดูตรงไหน

 

เพียง 3 ชั่วโมงสั้นๆ จะทำให้นักบัญชีเก่งขึ้น มาเริ่มต้นพัฒนาตัวเองเกี่ยวกับบัญชีเงินสด ลูกหนี้ และสินค้าคงเหลือไปพร้อมๆ กันค่ะ

 

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา

Part 1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 

      - ความหมายและตัวอย่าง

 

      - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตาม TFRS for NPAEs

 

      - การจัดประเภทรายการเงินสดฯ

 

      - แบบฝึกหัด

Preview 25:00

      - งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ

Preview 11:00

      - วิธีส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร

Preview 24:00

Part 2 ลูกหนี้

 
      - ความรู้เบื้องต้นบัญชีลูกหนี้
 
      - ลูกหนี้ตาม TFRS for NPAEs
 
      - การวัดมูลค่าลูกหนี้
 
      - มูลค่าที่จะได้รับมาจากไหน?
29:00
      - ตัวอย่างประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 
      - หนี้สงสัยจะสูญ
 
      - ตัดหนี้สูญ
 
      - หนี้สูญรับคืน
 
      - งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ
15:00
Part 3 สินค้าคงเหลือ
 
      - ความรู้บัญชีสินค้าคงเหลือ
 
      - สินค้าคงเหลือตาม TFRS for NPAEs
 
      - วิธีการบันทึกบัญชีสินค้า
 
      - วิธีคำนวณต้นทุนสินค้า
28:00
      - รายงานสินค้าคงเหลือ
 
      - รายงานความเคลื่อนไหวสินค้าคงเหลือ
 
      - รายงานตรวจนับสินค้าคงเหลือ
 
      - ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าสินค้า ณ วันสิ้นงวด
 
      - งบการเงินและหมายเหตุ
23:00

Part 4 สรุปหลักการจัดทำงบการเงินให้ถูกต้อง

 

      - หลักการจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและรูปแบบธุรกิจ

 

      - รูปแบบธุรกิจและโครงสร้างงบการเงิน

 

      - ตัวอย่างงบการเงินตามกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

      - สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคอร์สนี้

25:00

5.0 จาก 5

การให้คะแนน 23 ครั้ง

 

รีวิวจากผู้เรียน

reviewวรพจน์
2022-10-05 22:55:00
ผมเป็นสมาชิกปีแรกครับ ผมรู้สึกว่าข้อสอบเยอะมากครับ 555 แต่ยังโชคดีที่ไม่ยาก ตอนเปิดมาเห็น 15 ข้อ ตกใจเลยครับ ยังเหลืออีกคอร์สที่ 6 ชม. ไม่กล้าเปิดเลยครับ ขนาด 3 ชม ยัง 15 ข้อเลย
X

รีวิวจากผู้เรียน

ผมเป็นสมาชิกปีแรกครับ ผมรู้สึกว่าข้อสอบเยอะมากครับ 555 แต่ยังโชคดีที่ไม่ยาก ตอนเปิดมาเห็น 15 ข้อ ตกใจเลยครับ ยังเหลืออีกคอร์สที่ 6 ชม. ไม่กล้าเปิดเลยครับ ขนาด 3 ชม ยัง 15 ข้อเลย
reviewวรพจน์
2022-10-05 22:55:00