850 บาท

Course 010

บัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ

4.7 (79)

รหัสหลักสูตร

 • ผู้ทำบัญชี: 6704-06-228-010-02-E
 • ผู้สอบบัญชี: 6704-06-228-010-02-E

การนับชั่วโมง

 • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 07:30 ชม.
 • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 07:30 ชม.

ระยะเวลาอบรม

 • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 38 ข้อ ต้องทำให้ได้ 23 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

 

คอร์สบัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ จะทำให้ท่านเข้าใจวงจรของต้นทุน และช่วยผู้บริหารตัดสินใจทางธุรกิจได้ง่ายขึ้น

คอร์สบัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ ประกอบไปด้วย

 • วิธีการคำนวณจุดคุ้มทุน 
 • วิธีกำหนดราคาขาย
 • การหาจุดปลอดภัยของธุรกิจ (Margin of Safety)
 • ควรดำเนินการกิจการต่อหรือเลิกกิจการ
 • ควรผลิตเองหรือรับซื้อเพื่อขายต่อ
 • ได้รับคำสั่งพิเศษมา จะรับทำดีมั้ย

นอกจากนี้ ท่านยังได้เรียนรู้วิธีการจำแนกต้นทุนแบบต่างๆ เพื่อการตัดสินใจ ผลกระทบในงบการเงิน แนวคิด และเคส Study ต่างๆ มากมาย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้

 

ถ้าไม่อยากขาดทุนจากธุรกิจที่สร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรง หรืออยากรู้วิธีตัดสินใจอย่างไรให้มีกำไรมากยิ่งขึ้น ลองมาศึกษาหาความรู้เรื่องการบริหารต้นทุนในคอร์สนี้กัน

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา

แนะนำหลักสูตร

Preview 8:00

Part 1 บัญชีต้นทุนคืออะไร

33:00

Part 2 การจำแนกประเภทต้นทุน

Preview 5:00

     - การจำแนกประเภทต้นทุนตามวิธีการระบุต้นทุน

14:00

     - การจำแนกประเภทต้นทุนสำหรับธุรกิจการผลิต

26:00

     - การจำแนกต้นทุนสำหรับการจัดทำรายงานทางการเงิน Part 1

18:00

     - การจำแนกต้นทุนสำหรับการจัดทำรายงานทางการเงิน Part 2

23:00

     - แบบฝึกหัด

21:00

     - การจำแนกต้นทุนตามพฤติกรรม

23:00

     - การจำแนกต้นทุนตามประโยชน์ในการตัดสินใจ

17:00

     - แบบฝึกหัดท้ายบท

13:00

Part 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน - ปริมาณ - กำไร

5:00

     - การกำหนดราคาขายสินค้า

13:00

     - กำไรส่วนเกินและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

Preview 27:00

     - การวิเคราะห์ส่วนของความปลอดภัย

16:00

     - โครงสร้างต้นทุนกับความเสี่ยงของธุรกิจ

11:00

     - แบบฝึกหัดท้ายบท

36:00

Part 4 ตัวอย่างเหตุการณ์ที่ต้องใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ

16:00

     - การเปลี่ยนเครื่องจักรเก่าด้วยเครื่องจักรใหม่

9:00

     - ดำเนินการต่อหรือยกเลิก

Preview 15:00

     - การผลิตเองหรือสั่งซื้อจากบุคคลภายนอก

20:00

     - การยอมรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อ

18:00

     - การเลือกผลิตภัณฑ์ที่ให้กำไรสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดของกิจการ

16:00

     - การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ จุดแยกออกหรือทำการผลิตต่อแล้วขาย

13:00

     - Case Study

24:00

ทบทวนบทเรียน

10:00

4.7 จาก 5

การให้คะแนน 79 ครั้ง

 

รีวิวจากผู้เรียน

reviewสุกานดา
2022-10-20 14:10:00
เนื้อหาหลักสูตรดีมาก ครบถ้วนทุกมุมมองในการจัดทำต้นทุน

ขอเสนอให้จัดทำสารบัญในเอกสารการอบรม และใส่เลขหน้าให้ด้วยค่ะ perfect เลย

ขอบคุณค่ะ
X

รีวิวจากผู้เรียน

เนื้อหาหลักสูตรดีมาก ครบถ้วนทุกมุมมองในการจัดทำต้นทุน

ขอเสนอให้จัดทำสารบัญในเอกสารการอบรม และใส่เลขหน้าให้ด้วยค่ะ perfect เลย

ขอบคุณค่ะ
reviewสุกานดา
2022-10-20 14:10:00