ราคาปกติ 1200 บาท 699 บาท

Course 031

วิธีทำงบกระแสเงินสดอย่างง่ายด้วย Excel

5.0 (4)

รหัสหลักสูตร

 • ผู้ทำบัญชี: 6704-06-228-031-01-E
 • ผู้สอบบัญชี: 6704-06-228-031-01-E

การนับชั่วโมง

 • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 07:30 ชม.
 • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 07:00 ชม. จรรยาบรรณ 00:30 ชม.

ระยะเวลาอบรม

 • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 38 ข้อ ต้องทำให้ได้ 23 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

 

ทำงบกระแสเงินสดที่ไม่ลงตัวสักที ปัญหานี้จะหมดไป ด้วย Excel Template ที่ช่วยให้จัดทำงบกระแสเงินสดได้ง่ายขึ้น และถูกต้องมากยิ่งขึ้น

 

ทำงบกระแสเงินสดไม่เป็นไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป 

คอร์สนี้ถูกออกแบบมากให้นักบัญชีมือใหม่ เข้าใจหลักการและวิธีจัดการกระแสเงินสดอย่างง่าย ไปทีละขั้นตอน พร้อมอัดแน่นด้วย Workshop ตัวอย่างการจัดทำงบกระแสเงินสด ที่ช่วยให้ผู้อบรมเรียนรู้ ได้ง่ายขึ้น และฝึกหัดทำตามขั้นตอนไปพร้อมๆ กัน

เมื่อเรียนคอร์สวิธีจัดทำงบกระแสเงินสดด้วย Excel จะเข้าใจเรื่องอะไรบ้าง?

 • ทำความเข้าใจงบกระแสเงินสด
 • ขั้นตอนในการจัดทำงบกระแสเงินสด
 • พาทำงบกระแสเงินสดโดยใช้ Excel Template จากตัวอย่างจริง
 • เทคนิควิเคราะห์กระแสเงินสด
 • การบริหารเงินสดที่น่าสนใจ

 

จบจากคอร์สนี้ไปท่านจะสามารถจัดทำงบกระแสเงินสดได้ด้วยตัวเอง แม้ไม่มีประสบการณ์

 

Update  คอร์สนี้เป็นคอร์สปรับปรุงเนื้อหาใหม่ เพิ่มเติมโจทย์ตัวอย่าง เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น

พิเศษสุด+++ ท่านสามารถ download Excel Template สำหรับการจัดทำงบกระแสเงินสดแบบทางอ้อมไปใช้ได้ ฟรี

ท่านคงเคยเสียเวลากับการทำงบกระแสเงินสดที่ไม่ลงตัวสักที ปัญหานี้จะหมดไป หากท่านเข้าอบรมในคอร์สนี้ วิธีจัดทำงบกระแสเงินสด Step-by-Step 

 

เราออกแบบขึ้นมาเพื่อสอนให้ผู้ทำบัญชีสามารถจัดทำงบกระแสเงินสดได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง

โดยเราจะอธิบายขั้นตอนที่ซับซ้อนให้เข้าใจแบบง่ายๆ ที่ละขั้นตอน ตั้งแต่ความเข้าใจเบื้องต้นของงบกระแสเงินสด การเตรียมตัวจัดทำงบกระแสเงินสด พร้อมตัวอย่างประกอบที่ชัดเจนสำหรับวิธีจัดทำงบกระแสเงินสดแบบทางตรงและทางอ้อม ให้ทุกท่านทำตามไปพร้อมๆ กัน

คอร์สวิธีจัดทำงบกระแสเงินสด Step-by-Step สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้ อาทิ เช่น

 • ทำความเข้าใจงบกระแสเงินสด
 • ขั้นตอนในการจัดทำงบกระแสเงินสด
 • การแแสดงรายการในงบกระแสเงินสด
 • การทำงบกระแสเงินสดโดยใช้ Excel Template
 • วิเคราะห์กระแสเงินสด

 

จบจากคอร์สนี้ไปท่านจะสามารถจัดทำงบกระแสเงินสดได้ และวิเคราะห์กระแสเงินสดเป็นอย่างแน่นอน

 

Update  สำหรับการปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนใหม่ ที่ทำให้คุณไม่พลาดเนื้อหาดีๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับการจัดการกระแสเงินสด

 

พิเศษสุด+++ ท่านสามารถ download Excel Template สำหรับการจัดทำงบกระแสเงินสดแบบทางอ้อมไปใช้ได้ ฟรี

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา

แนะนำบทเรียน

Preview 4:00

Part 1 ทำความเข้าใจเงินสดและงบกระแสเงินสด : EP.01

20:00

        ทำความเข้าใจเงินสดและงบกระแสเงินสด : EP.02

16:00

        องค์ประกอบของงบกระแสเงินสด

Preview 21:00

        ประเด็นที่มักสับสนในการจัดประเภทกระแสเงินสด : EP.01

16:00

        ประเด็นที่มักสับสนในการจัดประเภทกระแสเงินสด : EP.02

16:00

        การแสดงรายการในงบกระแสเงินสด

14:00

Part 2 การเตรียมตัวสำหรับการจัดทำงบกระแสเงินสด  : EP.01

20:00

        การเตรียมตัวสำหรับการจัดทำงบกระแสเงินสด  : EP.02

18:00

Part 3 วิธีการคำนวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ : EP.01

20:00

        วิธีการคำนวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ : EP.02

19:00

        วิธีการคำนวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ : EP.03

20:00

        ขั้นตอนในการจัดทำงบกระแสเงินสด : EP.01

22:00

        ขั้นตอนในการจัดทำงบกระแสเงินสด : EP.02

17:00

Part 4 วิธีการจัดทำงบกระแสเงินสดทางอ้อมโดยใช้ Excel Template

9:00

Part 5 Workshop ทำงบกระแสเงินสด โดยใช้ Excel Template : EP01

Preview 13:00

        Workshop ทำงบกระแสเงินสด โดยใช้ Excel Template : EP02

13:00

        Workshop ทำงบกระแสเงินสด โดยใช้ Excel Template : EP03

18:00

        Workshop ทำงบกระแสเงินสด โดยใช้ Excel Template : EP04

20:00

        Workshop ทำงบกระแสเงินสด โดยใช้ Excel Template : EP05

23:00

        Workshop ทำงบกระแสเงินสด โดยใช้ Excel Template : EP06

22:00

Part 6 การวิเคราะห์งบงบกระแสเงินสดและเทคนิคบริหารเงินสด - EP.01

19:00

        การวิเคราะห์งบงบกระแสเงินสดและเทคนิคบริหารเงินสด - EP.02

19:00

        การวิเคราะห์งบงบกระแสเงินสดและเทคนิคบริหารเงินสด - EP.03

16:00

Part 7 จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  (EP.01)

 

        โครงสร้างของข้อบังคับสภา : เรื่องจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561

 

        ความหมายผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

        จรรยาบรรณหมวด 100 : การประยุกต์ใช้ทั่วไป

 

        ความซื่อสัตย์สุจริต

15:00

จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  (EP.02)

 

        ความเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ

 

        ความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน

 

        รักษาความลับ

 

        พฤติกรรมทางวิชาชีพ

 

        ความโปร่งใส

15:00

ทบทวนบทเรียน

5:00

5.0 จาก 5

การให้คะแนน 4 ครั้ง

 

รีวิวจากผู้เรียน