ราคาปกติ 1000 บาท 859 บาท

Course 018

TFRS for NPAEs และตัวอย่างประกอบ

4.9 (210)

รหัสหลักสูตร

 • ผู้ทำบัญชี: 6510-06-228-018-04-E
 • ผู้สอบบัญชี: 6510-06-228-018-04-E

การนับชั่วโมง

 • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 08:00 ชม. จรรยาบรรณ 00:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.
 • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 08:00 ชม. จรรยาบรรณ 00:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

 • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 40 ข้อ ต้องทำให้ได้ 24 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

 

รู้หรือไม่ว่ากิจการกว่า 90% ในประเทศไทยต้องใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS for NPAEs ถ้าคุณยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร บอกได้เลยว่ามีความเสี่ยงในการทำงานอย่างมาก

 

คอร์ส สรุปประเด็นสำคัญ TFRS for NPAEs เป็นคอร์สที่จะเติมเต็มความเข้าใจให้กับนักบัญชีทั้งหลาย รวมไปถึงผู้สอบบัญชีที่อยากจะทบทวนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ประเด็นสำคัญต่างๆ ที่มักพบบ่อย และสามารถดาวน์โหลดไฟล์กระดาษทำการที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน 

คอร์ส สรุปประเด็นสำคัญ TFRS for NPAEs  สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้

 • เข้าใจหลักการสำคัญของ TFRS for NPAEs มากขึ้น
 • เน้นข้อควรจำ ประเด็นสำคัญๆ สำหรับมาตรฐานในแต่ละบท
 • ศึกษาตัวอย่างในทางปฏิบัติสำหรับบทที่สำคัญๆ เช่น เงินสด ลูกหนี้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สัญญาเช่า
 • สามารถ Download file ตัวอย่างการคำนวณอายุลูกหนี้การค้า หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน สัญญาเช่าทางการเงิน
 • ได้รับ File Template งบการเงินอัพเดทข้อมูลตาม DBD และข้อกำหนดในมาตรฐาน
 • อัพเดทล่าสุดประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 42-2563

เต็มอิ่มกับเนื้อหา สาระความรู้ ที่บอกได้คำเดียวว่าไม่ควรพลาด

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา

แนะนำเนื้อหาบทเรียน

Preview 7:00

Part 1 เข้าใจภาพรวม TFRS for NPAEs

1:00

     - มาตรฐานรายงานทางการเงินของไทยและความสำคัญของ TFRS for NPAEs

16:00

     - ขอบเขตและกรอบแนวคิด TFRS for NPAEs

15:00

     - การนำเสนองบการเงิน

13:00

     - ตัวอย่างงบการเงิน

14:00

     - Template งบการเงิน

Preview 15:00

     - การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด

12:00

Part 2  รายการสำคัญงบแสดงฐานะการเงิน

1:00

     - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

9:00

     - Tips: ประเด็นที่ควรระมัดระวัง

12:00

     - ลูกหนี้

9:00

     - Tips: การใช้ File วิเคราะห์อายุลูกหนี้

19:00

     - สินค้าคงเหลือ

13:00

     - Q&A : Perpetual กับ Periodic ต่างกันยังไง?

10:00

     - เงินลงทุน

18:00

     - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

21:00

     - Q&A : คำถามที่พบบ่อย

23:00

     - อัพเดท : การวัดมูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

Preview 11:00

     - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

18:00

     - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

28:00

     - อัพเดท : การวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

6:00

Part 3 รายการสำคัญงบกำไรขาดทุนและรายการ Off-Balance Sheet

2:00

     - รายได้

14:00

     - การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

9:00

     - สัญญาก่อสร้าง

16:00

     - ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

12:00

     - วิธีการคำนวณภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

Preview 16:00

     - วิธีการใช้ File คำนวณภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

11:00

     - สัญญาเช่า

11:00

     - วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาเช่า

17:00

     - Tips: การคำนวณดอกเบี้ยเช่าซื้อและการบันทึกบัญชี Part 1

14:00

     - Tips: การคำนวณดอกเบี้ยเช่าซื้อและการบันทึกบัญชี Part 2

19:00

     - ต้นทุนการกู้ยืม

14:00

     - ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

11:00

     - ภาษีเงินได้

4:00

     - เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

8:00

ทบทวนบทเรียน

11:00

4.9 จาก 5

การให้คะแนน 210 ครั้ง

 

รีวิวจากผู้เรียน

reviewพรจักรี
2022-08-22 11:48:00
ผู้บรรยาย เสียงชัดเจนดีค่ะ แต่อยากให้มีการเร่งระดับความเร็วได้ซัก 1.25 เท่า เพราะ บางช่วงรู้สึกพูดช้าไป
reviewกติกา
2022-08-19 10:42:00
เสียงเพราะมากกก
reviewเบญจมาศ
2022-06-30 16:52:00
ผู้บรรยายน้ำเสียงชัดเจนค่ะ เข้าใจง่าย