ราคาปกติ 600 บาท 559 บาท

Course 016

การเงินอย่างง่ายสำหรับนักบัญชี

4.9 (71)

รหัสหลักสูตร

 • ผู้ทำบัญชี: 6507-06-228-016-03-E
 • ผู้สอบบัญชี: 6507-06-228-016-03-E

การนับชั่วโมง

 • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 06:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.
 • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 06:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

 • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 30 ข้อ ต้องทำให้ได้ 18 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

 

งานบัญชีมักเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินอย่างแยกกันไม่ออก และนักบัญชีหลายท่านรับหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินให้กับบริษัทโดยที่ไม่รู้ตัว

 

ในคอร์สการเงินอย่างง่ายสำหรับนักบัญชี คอร์สนี้เราได้รวบรวมประเด็นควรรู้เกี่ยวกับการเงินสำหรับนักบัญชีไว้ในที่เดียว

คอร์สการเงินสำหรับนักบัญชี สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ในคอร์สนี้ เช่น

 • ความแตกต่าง และความสัมพันธ์ระหว่างบัญชีและการเงิน
 • คำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับตลาดเงิน ตลาดทุน
 • มูลค่าเงินตามเวลา และตัวอย่างการคำนวณ
 • การคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ และ Case Study
 • การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินและต้นทุนทางการเงิน
 • การตัดสินใจการลงทุนในโครงการ 

และเต็มอิ่มด้วยเทคนิค รวมถึงตัวอย่างประกอบมากมาย

 

เมื่อจบจากคอร์สนี้ไป ท่านจะมีพื้นฐานความรู้ที่แน่นขึ้นเกี่ยวกับการเงิน และนำไปประยุกต์ใช้กับงานบัญชีได้อย่างลงตัวเลยทีเดียว

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา

แนะนำหลักสูตร

Preview 4:00

Part 1 ความสัมพันธ์ของบัญชีและการเงิน

 

     - การบันทึกบัญชี VS วิธีการคำนวณทางการเงิน

 

     - กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน

 

     - ต้นทุนทางการเงิน VS ความเสี่ยงของโครงสร้าง

22:00

     - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงิน

Preview 27:00

     - อัตราส่วนทางการเงิน Part 1

31:00

     - อัตราส่วนทางการเงิน Part 2

4:00

     - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดการเงิน

28:00

Part 2 ความรู้ทางการเงินสำหรับนักบัญชี

Preview 28:00

     - มูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of money)

20:00

     - การคำนวณเกี่ยวกับเงินกู้

22:00

     - การคำนวณดอกเบี้ย

28:00

     - ตัวอย่างการประยุกต์ Time Value of money

14:00

     - โครงสร้างทางการเงินและต้นทุนทางการเงิน Part 1

18:00

     - โครงสร้างทางการเงินและต้นทุนทางการเงิน Part 2

23:00

     - ตัวอย่างการคำนวณต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของต้นทุนทางการเงิน

18:00

     - เทคนิคการตัดสินใจจ่ายเงินลงทุน  (Capital Budgeting)

Preview 26:00

     - วิธีการหรือเทคนิคที่ใช้ในการตัดสินใจ Part 1

Preview 23:00

     - วิธีการหรือเทคนิคที่ใช้ในการตัดสินใจ Part 2

23:00

Summary : บทสรุป 

1:00

4.9 จาก 5

การให้คะแนน 71 ครั้ง

 

รีวิวจากผู้เรียน