350 บาท

Course 017

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เรื่องต้องรู้ และวิธีทำบัญชีให้ถูกต้อง

4.9 (63)

รหัสหลักสูตร

  • ผู้ทำบัญชี: 6704-06-228-017-02-E
  • ผู้สอบบัญชี: 6704-06-228-017-02-E

การนับชั่วโมง

  • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 03:00 ชม.
  • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 03:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

  • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ ต้องทำให้ได้ 9 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

 

บัญชีนึ่งที่น่าปวดหัวของทุกธุรกิจคือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ นอกจากจะมีวิธีการบันทึกบัญชีซับซ้อนไม่เหมือนกันสินทรัพย์ตัวอื่นๆ แล้วยังต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคา ซึ่งวิธีการคำนวณก็ต้องทำตามเงื่อนไขที่มาตรฐานการบัญชีกำหนดไว้ นักบัญชีมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเหล่านี้ และอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในงบการเงิน

หลักสูตรนี้เราตั้งใจทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สำหรับผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้สนใจทั่วไป โดยจะสอนเทคนิคการรับรู้รายการ พาไปเรียนรู้ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อย และโจทย์ตัวอย่างการบันทึกบัญชี

คอร์สที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เรื่องต้องรู้ และวิธีทำบัญชีให้ถูกต้อง ในหลักสูตรนี้ทุกท่านจะได้เรียนรู้

  • วิธีรับรู้รายการบัญชีตั้งแต่ต้นจนจบ
  • การคิดค่าเสื่อมราคา และตัวอย่าง
  • วิธีการบันทึกสินทรัพย์กรณีมีสัญญาเช่าซื้อ
  • วิธีเปิดเผยในงบการเงิน
  • จับประเด็นผิดพลาดที่พบบ่อย

 

พิเศษ++ นอกจากนี้คุณยังสามารถ download Excel Template Fixed Asset Register และการคำนวณค่าเสื่อมราคาไปใช้ได้ ฟรี!

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา
Part 1 ความรู้บัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 
      - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตาม TFRS for NPAEs
 
      - การรับรู้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ EP.1
12:00

      - การรับรู้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ EP.2

11:00

Part 2 ตัวอย่างบันทึกสินทรัพย์ กรณีเช่าซื้อ/ซื้อเงินผ่อน/เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน

 
      - จุดสังเกตที่สำคัญ
 
      - การเช่าซื้อ คืออะไร?
 
      - ตัวอย่างการเช่าซื้อรถยนต์
 
      - วิธี Gross Method
 
      - วิธี Net Method
14:00

Part 3 ตัวอย่างคำนวณต้นทุนสินทรัพย์กรณีสร้างขึ้นเอง

 
      - ตัวอย่างสินทรัพย์ที่สร้างขึ้นเอง
 
      - สินทรัพย์ประเภทต่างๆ
Preview 13:00
      - ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง
 
      - การวัดมูลค่า ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
14:00
      - การตีราคาใหม่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
 
      - ค่าเผื่อการลดมูลค่า ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
 
      - ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
15:00

      - เปรียบเทียบวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา

17:00

Part 4  ตัวอย่างไฟล์คำนวณค่าเสื่อมราคาแบบวิธีเส้นตรง

 
      - ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
17:00
      - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถือไว้เพื่อขาย
 
      - งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ Ep.1
Preview 11:00

      - งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ EP.2

11:00

Part 5 ข้อผิดพลาดที่มักพบบ่อย

 
      - วันที่เริ่มต้นใช้งาน
 
      - สินทรัพย์ Fully Depreciated
 
      - งานระหว่างก่อสร้าง
Preview 16:00

      - ความมีตัวตนของสินทรัพย์

 

 

      - จัดประเภทสินทรัพย์

 

 

      - รายได้จากการขายสินทรัพย์

15:00
      - แบบฝึกหัด
 
      - สรุปประเด็นที่เรียนรู้
14:00

4.9 จาก 5

การให้คะแนน 63 ครั้ง

 

รีวิวจากผู้เรียน

reviewชนิศา
2024-01-06 22:52:00
มีความเข้าใจตั้งแต่การบันทึกบัญชีถึงหน้างบการเงินเลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
reviewรัชนก
2023-03-27 16:53:00
ชอบการบรรยายแบบนี้มากกว่ามีแต่เสียงพูดค่ะ
reviewวรรทณี
2022-10-25 06:42:00
อธิบายและแนวการสอนยอดเยี่ยมค่ะ
X

รีวิวจากผู้เรียน

มีความเข้าใจตั้งแต่การบันทึกบัญชีถึงหน้างบการเงินเลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
reviewชนิศา
2024-01-06 22:52:00
ชอบการบรรยายแบบนี้มากกว่ามีแต่เสียงพูดค่ะ
reviewรัชนก
2023-03-27 16:53:00
อธิบายและแนวการสอนยอดเยี่ยมค่ะ
reviewวรรทณี
2022-10-25 06:42:00