ราคาปกติ 800 บาท 739 บาท

Course 003

วิธีจัดทำกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี

4.5 (67)

รหัสหลักสูตร

  • ผู้ทำบัญชี: 6701-06-228-002-01-E
  • ผู้สอบบัญชี: 6701-06-228-002-01-E

การนับชั่วโมง

  • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 07:00 ชม.
  • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 07:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

  • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 35 ข้อ ต้องทำให้ได้ 21 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

 

คอร์สใหม่แกะกล่องเอาใจผู้สอบบัญชี และนักบัญชีทั้งหลายที่อยากเป็นผู้สอบ

 

คอร์สนี้เรารวบรวมเคล็ดลับวิธีจัดทำกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีที่ควรรู้ไว้ในที่เดียว

 

สอนโดยผู้สอบบัญชีมากประสบการณ์จาก Big4 

คอร์สวิธีจัดทำกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี Download ฟรี ตัวอย่างกระดาษทำการตรวจสอบบัญชี อาทิเช่น

- กระดาษทำการกระทบยอดเงินสด

- กระดาษทำการยืนยันลูกหนี้

- กระดาษทำการตรวจสอบค่าเสื่อมราคา

- กระดาษทำการตรวจสอบการจ่ายชำระเงินหลังสิ้นงวด

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา

แนะนำบทเรียน

Preview 3:00

Part 1 กระดาษทำการของผู้สอบบัญชีคืออะไร ?

 

   - กระดาษทำการของผู้สอบบัญชีมาจากไหนได้บ้าง

 

   - การสอบบัญชี VS การบัญชีการเงิน

 

   - กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี VS คุณภาพงาน

Preview 26:00

   - เราทำกระดาษทำการเพื่ออะไร (Part 1)

18:00

   - เราทำกระดาษทำการเพื่ออะไร (Part 2)

31:00

Part 2 กระดาษทำการทำเมื่อไร และเริ่มต้นอย่างไร ?

 

   - ขอบเขตของกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี

 

   - ขั้นตอนในการจัดทำกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี

36:00

   - หลักการจัดทำกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี

 

   - เทคนิคสําคัญในการจัดทํากระดาษทําการ

42:00

   - มาตรฐานของกระดาษทําการ (Part 1)

27:00

   - มาตรฐานของกระดาษทําการ (Part 2)

16:00

Part 3 กระดาษทำการต้องมีอะไรบ้าง ?

 

   - เนื้อหาของกระดาษทำการบอกอะไรได้บ้าง ?

 

   - ปัจจัยกำหนดรูปแบบและเนื้อหาของกระดาษทำการ

17:00

   - ความเสี่ยงในการสอบบัญชี

Preview 5:00

   - เทคนิคการสอบบัญชี

 

   - รูปแบบของกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี

 

   - ประเภทและความสัมพันธ์ของกระดาษทำการ

 

   - กระดาษทำการที่ดีต้องเป็นอย่างไร ?

36:00

Part 4 แฟ้มกระดาษทำการมีอะไรบ้าง ?

 

   - แฟ้มกระดาษทำการคืออะไร ?

 

   - แฟ้มกระดาษทำการมีกี่ประเภท ?

 

   - เทคนิคเก็บรักษาแฟ้มกระดาษทำการ

 

   - ต้องเก็บแฟ้มกระดาษทำการนานเท่าไร ?

Preview 21:00

Part 5 เทคนิคการสอบทานกระดาษทำการ

 

   - ข้อพิจารณาในการสอบทานกระดาษทำการ

29:00

   - การควบคุมการเข้าถึงและการรักษาความลับของข้อมูลในกระดาษทําการ

 

   - กรรมสิทธิ์ในกระดาษทำการ

22:00

Part 6 เครื่องหมายตรวจสอบในกระดาษทำการคืออะไร ?

 

   - ความหมายของเครื่องหมายตรวจสอบ

 

   - วัตถุประสงค์ของเครื่องหมายการตรวจสอบ

 

   - ประเภทของเครื่องหมายตรวจสอบ

 

   - ลักษณะของเครื่องหมายจรวจสอบ

33:00

Part 7 รหัสดัชนีกระดาษทำการ

 

   - รหัสดัชนีคืออะไร ?

 

   - ประโยชน์ของรหัสดัชนีคืออะไร ?

 

   - วิธีการใช้รหัสดัชนี

7:00

Part 8 ตัวอย่างกระดาษทำการผู้สอบบัญชี

 

   - กระทบยอดเงินฝากธนาคาร (Part 1)

20:00

   - กระทบยอดเงินฝากธนาคาร (Part 2)

21:00

   - กระทบยอดเงินฝากธนาคาร (Part 3)

10:00

4.5 จาก 5

การให้คะแนน 67 ครั้ง

 

รีวิวจากผู้เรียน