ราคาปกติ 850 บาท 629 บาท

Course 016

วิธีปิดงบการเงินอย่างถูกต้องและทันเวลา

4.9 (312)

รหัสหลักสูตร

  • ผู้ทำบัญชี: 6704-06-228-016-02-E
  • ผู้สอบบัญชี: 6704-06-228-016-02-E

การนับชั่วโมง

  • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 07:00 ชม.
  • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 07:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

  • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 35 ข้อ ต้องทำให้ได้ 21 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

 

เคยสงสัยมั้ยว่าทำไมนักบัญชีที่ปิดงบการเงินเป็นถึงมีรายได้มากกว่านักบัญชีทั่วไป การปิดงบการเงินเป็นนั้นมีวิธีการอย่างไรบ้าง แล้วจะทำยังไงให้เราปิดงบได้ทัน และถูกต้อง ไม่ต้องย้อนกลับมาแก้ไข ไม่ต้องตีกับลูกค้าและออดิทอีกต่อไป 

 

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นมาสอนนักบัญชีปิดบัญชีงบการเงินอย่างถูกต้องเป็นขั้นเป็นตอน ปิดงบไม่พลาด งานเสร็จเร็ว รายละเอียดประกอบครบ จบที่คอร์สนี้คอร์สเดียว แล้วคุณจะรู้ว่าช่วง Busy Season นั้นหาเงินง่ายและไม่น่ากลัวอีกต่อไป 

 

คอร์สวิธีปิดงบการเงินอย่างถูกต้องและทันเวลา จะชวนนักบัญชีมือใหม่มาอัปสกิลให้พร้อมสำหรับสิ้นปีนี้ เนื้อหาอัดแน่นไปด้วยความรู้และเทคนิคมากมาย เช่น

  • ปิดงบเป็น ทำงานทัน ต้องรู้อะไรบ้าง
  • เรียนรู้วิธีปิดงบการเงินแบบ Step-by-Step
  • ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยตอนปรับปรุงงบ ต้องแก้ไขยังไง
  • ความลับเรื่องงบที่ผู้สอบบัญชีไม่เคยบอก
  • วิธีการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน

 

พิเศษสุดๆ++ สมัครวันนี้ รับไปเลย Check-List ปิดงบการเงิน และ Template รายละเอียดประกอบงบการเงิน ฟรี

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา
Part 1 การวางแผนปิดงบการเงิน
 
      - Deadline ปิดงบการเงิน
 
      - กำหนดการปิดงบการเงิน
 
      - ตารางการปิดงบการเงิน
Preview 19:00
Part 2 สื่อสารเกี่ยวกับการปิดงบการเงิน
 
      - ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปิดงบ
 
      - เรื่องที่ควรสื่อสารกับเจ้าของธุรกิจ
Preview 8:00

      - เรื่องที่ควรสื่อสารกับผู้สอบบัญชี

 

      - นักบัญชีควรเช็คเรื่องอะไรบ้าง

Preview 14:00
Part 3 วิธีการปิดงบการเงิน EP1 (Key เอกสารครบ)
 
      - ระบบขายและรับเงิน
Preview 20:00

      - ระบบซื้อและจ่ายเงิน

19:00
      - ระบบผลิตและสินค้า
 
      - ระบบสินทรัพย์
 
      - สรุปขั้นตอนการ Key เอกสารให้ครบ
 
      - ปิดงบได้ควรมีเอกสารอะไรบ้าง?
 
      - ประเด็นที่ทำให้ผู้สอบบัญชีออกรายงานให้ช้า
 
      - เกณฑ์เงินสด VS เกณฑ์คงค้าง
23:00
วิธีการปิดงบการเงิน EP2 (ปรับปรุงรายการ)
 
      - รายการปรับปรุงที่ผิดพลาดบ่อย
19:00
      - การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สิน
 
      - ลูกหนี้ตอนปิดบัญชี
 
      - ตัวอย่างการวิเคราะห์อายุลูกหนี้
 
      - ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 
      - หนี้สงสัยจะสูญ
23:00
      - สินค้าคงเหลือตอนปิดบัญชี
 
      - มูลค่าสินค้าคงเหลือตอนปิดบัญชี
 
      - มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (NRV)
 
      - สินค้าคงเหลือในงบการเงิน
 
      - รายงานสินค้าคงเหลือ
 
      - วิธีการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
 
      - ปรับลดมูลสินค้าคงเหลือ
21:00

      - ปรับปรุงต้นทุนขายสินค้า

 

      - เปรียบเทียบวิธีบันทึกบัญชี

11:00
      - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตอนปิดบัญชี
 
      - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบการเงิน
 
      - ตัดจำหน่าย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
 
      - ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
 
      - ตัวอย่างไฟล์คำนวณค่าเสื่อมราคา
 
      - ค่าเผื่อการลดมูลค่า ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
15:00
      - หนี้สินผลประโยชน์พนักงานตอนปิดบัญชี
 
      - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
      - คำนวณประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
 
      - รายการปรับปรุงอื่นๆ 
 
      - สรุปขั้นตอนการปรับปรุงรายการ
15:00
วิธีการปิดงบการเงิน EP3 (กระทบยอด)
 
      - กระทบยอดเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
 
      - กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 
      - ตัวอย่าง กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
19:00
      - วิเคราะห์รายการกระทบยอด
 
      - Bank Statement ต่างกับ Bank Confirmation
 
      - Bank Confirmation กับประเด็นที่ต้องระวัง
 
      - Bank Confirmation ไม่ได้รับ
 
      - Bank Confirmation รับมาแล้วไม่ตรง
21:00
      - กระทบยอดลูกหนี้
 
      - ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้
 
      - ตัวอย่าง กระทบยอดลูกหนี้
 
      - วิเคราะห์รายการกระทบยอด
 
      - ตัวอย่างประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
16:00
      - กระทบยอดเจ้าหนี้
 
      - ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอดเจ้าหนี้
 
      - ตัวอย่าง กระทบยอดเจ้าหนี้
 
      - วิเคราะห์รายการกระทบยอด
 
      - สัญญาเช่าทางบัญชี TFRS for NPAEs
 
      - ประเภทสัญญาเช่าทางบัญชี
 
      - กระทบยอดสัญญาเช่า
17:00
      - ตัวอย่างสัญญาเช่าการเงิน
 
      - วิเคราะห์รายการกระทบยอด
 
      - สรุป การกระทบยอดบัญชี
18:00
วิธีการปิดงบการเงิน EP4 (งบการเงิน)
     
      - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 
      - ตัวอย่างภาษีเงินได้นิติบุคคล
 
      - จัดทำรายละเอียดประกอบงบ
 
      - ประโยชน์ของการทำรายละเอียดประกอบงบ
 
      - ความสำคัญรายละเอียดประกอบงบ
17:00

      - ตัวอย่างวิธีจดทำรายละเอียดประกอบงบ Part1

15:00

      - ตัวอย่างวิธีจัดทำรายละเอียดประกอบงบ Part2

9:00
      - ตัวอย่างวิธีจัดทำรายละเอียดประกอบงบ Part3
 
      - สรุป การกระทบยอดและจัดทำรายละเอียดประกอบงบ
 
      - ตัวอย่างงบทดลอง
12:00
      - การจัดทำงบการเงินให้ถูกต้อง
 
      - รูปแบบธุรกิจและโครงสร้างงบการเงิน
 
      - ถ้าใช้ NPAEs และรูปแบบบริษัทจำกัด
 
      - ตัวอย่างงบแสดงฐานะการเงิน
 
      - งบกำไรขาดทุน
 
      - ตัวอย่างงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 
      - วิธีจัดทำงบการเงิน
18:00
      - ตัวอย่างงบทดลอง
 
      - ตัวอย่างการจัด Grouping งบการเงิน
 
      - ตัวอย่างการกำหนด Grouping ในงบทดลอง
 
      - ตัวอย่างตาราง Pivot งบการเงิน
 
      - ตัวอย่างการทำหมายเหตุประกอบงบการเงิน Part1
12:00

      - ตัวอย่างการทำหมายเหตุประกอบงบการเงิน Part2

11:00
      - ตัวอย่างการทำหมายเหตุประกอบงบการเงิน Part3
 
      - สรุป การจัดทำงบการเงิน
8:00
Part 4 ข้อควรระวังปิดงบการเงิน
 
      - หน้ารายงานผู้สอบบัญชี 4 แบบ
 
      - สรุปเรื่องต้องรู้หน้ารายงานผู้สอบบัญชี
 
      - ประเด็นภาษีที่ต้องเคลียร์ให้ชัด
 
      - ข้อควรระวังอื่น
 
      - 4 เทคนิคการปิดงบการเงิน
 
      - Check-List ปิดงบการเงิน
20:00

4.9 จาก 5

การให้คะแนน 312 ครั้ง

 

รีวิวจากผู้เรียน

reviewนิภาพร
2024-02-18 20:58:00
อธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน ฟังแล้วเข้าใจง่าย สามารถนำความรู้ไปปฎิบัติในการทำงานได้จริง วิทยากรบรรยายได้อย่างน่าสนใจ
reviewพิมพ์วรัญช์
2023-12-31 23:46:00
ได้ทบทวนความรู้ และ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
reviewอภิญญา
2023-12-18 19:37:00
ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะ
reviewชยุตา
2023-12-07 08:50:00
ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีก เนื้อหาชัดเจน เอกสารประกอบเข้าใจง่ายค่ะ
reviewกัลยวรรธน์
2023-05-23 15:26:00
ได้รับความรู้ เพิ่มขึ้น เป็นแนวทางสำหรับผู้เริ่มต้นได้ดีเยี่ยม เหมาะกับการ แนะแนวการทำงานที่เป็นขั้นตอนแบบแผนด้วยค่ะ
reviewขวัญทิชา
2023-04-07 13:46:00
Good
reviewณัฏฐณิฌา
2023-03-27 16:54:00
ในส่วนของการบรรยาย มีประโยนช์มากๆค่ะ และเห็นภาพมากขึ้นการทำปิดงบบัญชีรวดเร็วและทันเวลา
reviewศศิพิมล
2023-01-30 21:51:00
บรรยายได้ละเอียดมากค่ะ
reviewสมใจ
2022-12-31 14:18:00
เนื้อหารายละเอียดและการบรรยายชัดเจน ละเอียด นำมาใช้ประโยชน์ได้ดีมากค่ะ
reviewจินตนา
2022-12-29 20:50:00
บรรยายได้น่าสนใจ ชัดเจนในทุกประเด็น ขอบคุณมากนะคะสำหรับ ความรู้ทั้งหมดจะนำไปปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
reviewหนูเกียรติ
2022-12-29 08:28:00
บรรยายได้ต่อเนื่องและขัดเจนดีมาก น้ำเสียงน่าฟัง รื่นไหล ไม่ติดขัด
reviewชนวัฒน์
2022-11-27 21:56:00
ให้คะแนนความตั้งใจทีมงานนะครับ
X

รีวิวจากผู้เรียน

อธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน ฟังแล้วเข้าใจง่าย สามารถนำความรู้ไปปฎิบัติในการทำงานได้จริง วิทยากรบรรยายได้อย่างน่าสนใจ
reviewนิภาพร
2024-02-18 20:58:00
ได้ทบทวนความรู้ และ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
reviewพิมพ์วรัญช์
2023-12-31 23:46:00
ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะ
reviewอภิญญา
2023-12-18 19:37:00
ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีก เนื้อหาชัดเจน เอกสารประกอบเข้าใจง่ายค่ะ
reviewชยุตา
2023-12-07 08:50:00
ได้รับความรู้ เพิ่มขึ้น เป็นแนวทางสำหรับผู้เริ่มต้นได้ดีเยี่ยม เหมาะกับการ แนะแนวการทำงานที่เป็นขั้นตอนแบบแผนด้วยค่ะ
reviewกัลยวรรธน์
2023-05-23 15:26:00
Good
reviewขวัญทิชา
2023-04-07 13:46:00
ในส่วนของการบรรยาย มีประโยนช์มากๆค่ะ และเห็นภาพมากขึ้นการทำปิดงบบัญชีรวดเร็วและทันเวลา
reviewณัฏฐณิฌา
2023-03-27 16:54:00
บรรยายได้ละเอียดมากค่ะ
reviewศศิพิมล
2023-01-30 21:51:00
เนื้อหารายละเอียดและการบรรยายชัดเจน ละเอียด นำมาใช้ประโยชน์ได้ดีมากค่ะ
reviewสมใจ
2022-12-31 14:18:00
บรรยายได้น่าสนใจ ชัดเจนในทุกประเด็น ขอบคุณมากนะคะสำหรับ ความรู้ทั้งหมดจะนำไปปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
reviewจินตนา
2022-12-29 20:50:00
บรรยายได้ต่อเนื่องและขัดเจนดีมาก น้ำเสียงน่าฟัง รื่นไหล ไม่ติดขัด
reviewหนูเกียรติ
2022-12-29 08:28:00
ให้คะแนนความตั้งใจทีมงานนะครับ
reviewชนวัฒน์
2022-11-27 21:56:00