ราคาปกติ 700 บาท 549 บาท

Course 005

วิธีบริหารเงินธุรกิจที่นักบัญชีควรรู้

4.7 (162)

รหัสหลักสูตร

  • ผู้ทำบัญชี: 6604-06-228-005-02-E
  • ผู้สอบบัญชี: 6604-06-228-005-02-E

การนับชั่วโมง

  • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 06:30 ชม. จรรยาบรรณ 00:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.
  • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 06:30 ชม. จรรยาบรรณ 00:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

  • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 33 ข้อ ต้องทำให้ได้ 20 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

 

รู้หรือไม่ นักบัญชีก็ช่วยเจ้าของธุรกิจบริหารเงินได้ 

 

มาทำความเข้าใจวิธีการบริหารเงินในธุรกิจในทุกแง่มุมไปพร้อมๆ กันกับคอร์ส "วิธีบริหารเงินธุรกิจที่นักบัญชีควรรู้" 

คอร์สวิธีบริหารเงินธุรกิจที่นักบัญชีควรรู้ ในคอร์สนี้ทุกท่านจะได้เข้าใจ

- ความสำคัญของเงินกับธุรกิจ

- วิธีวิเคราะห์เงินสดในธุรกิจ และ Download ไฟล์วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินไปใช้ฟรี

- วิธีวางแผนกำไรในธุรกิจจากจุดคุ้มทุน 

- การวางโครงสร้างการเงิน 

- ตัวเลือกในการจัดสรร และจัดหาเงินให้แก่ธุรกิจในรูปแบบต่างๆ 

 

มาอัพเกรดความรู้ พัฒนาตัวเอง ให้เป็นนักบัญชีที่เก่งทั้งงานบัญชีและบริหารเงินไปพร้อมๆ กันกับคอร์สนี้ค่ะ

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา

แนะนำหลักสูตร

Preview 8:00

Part 1 การเงินสำคัญกับธุรกิจอย่างไร?

   

     - เป้าหมายของการบริหารการเงิน

   

     - กำไรสูงสุดมาจากอะไร ?

 

     - เราจะเพิ่มกำไรต่อหุ้นได้อย่างไร ?

   

     - ข้อควรระวัง

   

     - การเงินธุรกิจต้องตัดสินใจเรื่องอะไรบ้าง ?

   

     - การเงินช่วยผู้บริหารอย่างไร ?             

Preview 17:00

Part 2 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

   

     - อัตราส่วนทางการเงินคืออะไร ?

23:00

     - ตัวอย่างการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

32:00

Part 3 การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดและงบประมาณ

   

     - งบกระแสเงินสดบอกอะไร ?

   

     - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในงบกระแสเงินสด

   

     - การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดบอกอะไร ?

   

     - การวิเคราะห์รายการที่กระทบกระแสเงินสด

   

     - ตัวอย่างงบกระแสเงินสด

   

     - ประโยชน์ในการจัดทำงบกระแสเงินสด

29:00

     - งบประมาณเงินสด   

13:00

Part 4 การบริหารเงินสดคืออะไร ?

   

     - เงินสด (Cash) คืออะไร

   

     - การบริหารเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ

   

     - การคำนวณเงินสดขั้นต่ำในการดำเนินงาน

   

     - การคำนวณวงจรเงินสด (Cash Cycle)

   

     - ขั้นตอนการคำนวณเงินสดขั้นต่ำในการดำเนินงานของธุรกิจ   

13:00

     - ตัวอย่างการคำนวณเงินสดขั้นต่ำในการดำเนินธุรกิจ

12:00

Part 5 การวางแผนกำไร

   

     - การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ( Break-Even Point Analysis)

   

     - ประเภทของต้นทุน

   

     - การคำนวณและวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

   

     - การวางแผนกำไรโดยใช้วิธีวิเคราะห์จุดคุ้ม-ทุน

   

     - ข้อจำกัดของการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

Preview 28:00

     - ประโยชน์ของการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน  

7:00

Part 6 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน

   

     - ความหมายของเงินทุนหมุนเวียน

   

     - ระดับที่เหมาะสมของเงินทุนหมุนเวียน

   

     - การจัดหาเงินทุนเพื่อสินทรัพย์หมุนเวียน

   

     - ปัจจัยที่ต้องพิจารณาสำหรับ Hedging Approach  

24:00

Part 7 การบริหารลูกหนี้

   

     - ลูกหนี้การค้าคืออะไร ?

   

     - ประโยชน์ของนโยบายการให้สินเชื่อ

   

     - การกำหนดนโยบายการให้สินเชื่อและการเรียกเก็บหนี้

28:00

     - ตัวอย่างนโยบายในการให้สินเชื่อและการจัดเก็บหนี้

26:00

     - การตัดสินใจในการปล่อยสินเชื่อ   

9:00

Part 8 การบริหารสินค้าคงเหลือ

 

     - การควบคุมสินค้าคงคลัง

19:00

     - จำนวนการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ)

14:00

     - การกำหนดขนาดของ (Safety stock)

 

     - ภาวะความไม่แน่นอน (Uncertainty)   

5:00

Part 9 งบประมาณการลงทุน

   

     - ประเภทของการลงทุนมีอะไรบ้าง ?

   

     - ต้นทุนของเงินทุนกับงบประมาณการลงทุน

   

     - ขั้นตอนในการทำงบประมาณการลงทุน  

19:00

     - ตัวอย่างการคำนวณเพื่อตัดสินใจลงทุนในโครงการ

Preview 15:00

Part 10 โครงสร้างทางการเงิน

   

     - โครงสร้างทางการเงินคืออะไร ?

   

     - ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการจัดโครงสร้างเงินทุน

   

     - การวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดหาเงินทุน

   

     - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างทางการเงิน  

17:00

Part 11 การจัดหาเงินทุน

   

     - ประเภทการจัดหาเงินทุน

   

     - แหล่งที่มาของเงินทุน

           

           - เงินทุนระยะสั้น

           

           - เงินทุนระยะปานกลาง

           

           - เงินทุนระยะยาว   

22:00

Part 12 นโยบายเงินปันผล

   

     - เงินปันผลคืออะไร ?

   

     - นโยบายเงินปันผลคืออะไร ?

   

     - กำหนดนโยบายปันผลต้องดูอะไรบ้าง 

7:00

สรุป

3:00

4.7 จาก 5

การให้คะแนน 162 ครั้ง

 

รีวิวจากผู้เรียน

reviewหนูเกียรติ
2022-12-31 07:00:00
สอนละเอียดดีมากค่ะ
reviewช่อทิพย์
2022-12-27 20:30:00
น้ำเสียงในการบรรยายของผู้บรรยายชัดเจนและน่าฟัง ข้อสอบไม่ง่ายและไม่ยากเกินไป เกณฑ์ในการให้คำแนนก็ไม่สูงเกิน โดยรวมดีค่ะ
reviewจารุวรรณ
2022-12-14 13:35:00
ชอบค่ะ เสียงอาจารย์น่าฟัง ชัดเจน ไม่ช้าไม่เร็ว น่าติดตามค่ะ
reviewอรรถพล
2022-12-09 14:18:00
ได้ความรู้ในการอบรม
reviewชนวัฒน์
2022-11-29 22:18:00
น้ำเสียงในการบรรยายดี เข้าใจง่าย
reviewนภารัตน์
2022-11-10 18:23:00
สอนดีค่ะ
reviewนฤมล
2022-09-20 12:07:00
สอนดีค่ะ เข้าใจง่าย
reviewณัชชา
2022-06-18 14:22:00
การเตรียมข้อมูลการสอนดีค่ะ
reviewนิพัฒน์
2022-04-26 12:27:00
ชอบเนื้อหาและการสอน ตัวอย่างในการเรียนการสอนเข้าใจง่ายนำไปปฏิบัติได้โดยไม่ยาก ควรเพิ่มข้อสอบเป็น ห้าสิบข้อ
reviewเสาวลักษณ์
2021-12-28 10:58:00
สอนดีมากค่ะ เข้าใจง่ายพร้อมยกตัวอย่างได้ชัดเจน เป็นคอร์สที่รื้อฟื้นการเรียนของ ป.ตรีได้ดีมากจากที่ลืนลางไปแล้ว บวกกับการได้ทำงานทำให้เข้าใจและเห็นภาพมากขึ้นจริงๆ อยากให้มีคอร์ส การจัดทำงบการเงินรวมด้วยค่ะ
X

รีวิวจากผู้เรียน

สอนละเอียดดีมากค่ะ
reviewหนูเกียรติ
2022-12-31 07:00:00
น้ำเสียงในการบรรยายของผู้บรรยายชัดเจนและน่าฟัง ข้อสอบไม่ง่ายและไม่ยากเกินไป เกณฑ์ในการให้คำแนนก็ไม่สูงเกิน โดยรวมดีค่ะ
reviewช่อทิพย์
2022-12-27 20:30:00
ชอบค่ะ เสียงอาจารย์น่าฟัง ชัดเจน ไม่ช้าไม่เร็ว น่าติดตามค่ะ
reviewจารุวรรณ
2022-12-14 13:35:00
ได้ความรู้ในการอบรม
reviewอรรถพล
2022-12-09 14:18:00
น้ำเสียงในการบรรยายดี เข้าใจง่าย
reviewชนวัฒน์
2022-11-29 22:18:00
สอนดีค่ะ
reviewนภารัตน์
2022-11-10 18:23:00
สอนดีค่ะ เข้าใจง่าย
reviewนฤมล
2022-09-20 12:07:00
การเตรียมข้อมูลการสอนดีค่ะ
reviewณัชชา
2022-06-18 14:22:00
ชอบเนื้อหาและการสอน ตัวอย่างในการเรียนการสอนเข้าใจง่ายนำไปปฏิบัติได้โดยไม่ยาก ควรเพิ่มข้อสอบเป็น ห้าสิบข้อ
reviewนิพัฒน์
2022-04-26 12:27:00
สอนดีมากค่ะ เข้าใจง่ายพร้อมยกตัวอย่างได้ชัดเจน เป็นคอร์สที่รื้อฟื้นการเรียนของ ป.ตรีได้ดีมากจากที่ลืนลางไปแล้ว บวกกับการได้ทำงานทำให้เข้าใจและเห็นภาพมากขึ้นจริงๆ อยากให้มีคอร์ส การจัดทำงบการเงินรวมด้วยค่ะ
reviewเสาวลักษณ์
2021-12-28 10:58:00