ราคาปกติ 800 บาท 699 บาท

Course 011

เทคนิคการเขียนหน้ารายงานผู้สอบบัญชี ในรูปแบบต่างๆ

4.2 (48)

รหัสหลักสูตร

 • ผู้ทำบัญชี: 6704-06-228-011-02-E
 • ผู้สอบบัญชี: 6704-06-228-011-02-E

การนับชั่วโมง

 • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 07:00 ชม.
 • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 07:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

 • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 35 ข้อ ต้องทำให้ได้ 21 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

 

การเขียนหน้ารายงานผู้สอบบัญชี (Audit Report) จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หากคุณได้เรียนคอร์สนี้

 

เมื่อตรวจสอบงบการเงินเสร็จแล้ว ขั้นตอนสำคัญต่อไปคือ การออกหน้ารายงานผู้สอบบัญชี (CPA) ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

คอร์สนี้เราจึงปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับหน้ารายงานผู้สอบบัญชี และเทคนิคการเขียนหน้ารายงานในรูปแบบต่างๆ

คอร์สเทคนิคการเขียนหน้ารายงานผู้สอบบัญชี ในรูปแบบต่างๆ เนื้อหาที่ท่านจะได้เรียนในได้แก่

 • การทำความเข้าใจโครงสร้างหน้ารายงานผู้สอบบัญชี 
 • Key Audit Matter คืออะไร 
 • หน้ารายงานมีกี่รูปแบบ แตกต่างกันอย่างไร
 • ตัวอย่างหน้ารายงานของกิจการในตลาดหลักทรัพย์
 • Case Study การเขียนหน้ารายงานผู้สอบบัญชีแบบต่างๆ สำหรับกิจการ SMEs
 • Download ตัวอย่างหน้ารายงานรูปแบบที่สำคัญๆ ไปใช้ในชีวิตจริง

เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชี และนักบัญชีจึงไม่ควรพลาดคอร์สนี้ "เทคนิคการเขียนหน้ารายงานในรูปแบบต่างๆ" 

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา

แนะนำหลักสูตร

Preview 4:00

Part 1 ทำความเข้าใจกันก่อน

 

     - หน้ารายงานผู้สอบบัญชีคืออะไร ?

15:00

     - หน้ารายงานผู้สอบบัญชีมีกี่แบบ ?

Preview 14:00

Part 2 โครงสร้างหน้ารายงานผู้สอบบัญชี

 

     - ความเป็นมาของหน้ารายงานผู้สอบบัญชีในปัจจุบัน

16:00

     - หน้ารายงานผู้สอบบัญชี บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

Preview 20:00

     - หน้ารายงานผู้สอบบัญชี กิจการไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) - Part 1

Preview 24:00

     - หน้ารายงานผู้สอบบัญชี กิจการไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) - Part 2

12:00

Part 3 Key Audit Matter คืออะไร ? 

 

     - อะไรคือเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ?

18:00

     - เรื่องสำคัญในการตรวจสอบจากผลสำรวจ

15:00

     - ตัวอย่างหน้ารายงานผู้สอบบัญชี และ KAM ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

11:00

Part 4  เทคนิคการเขียนหน้ารายงานผู้สอบบัญชีในรูปแบบต่างๆ

     

     - ให้ความเห็นที่เปลี่ยนไป จะพิจารณาจากอะไร ? (Part 1)

24:00

     - ให้ความเห็นที่เปลี่ยนไป จะพิจารณาจากอะไร ? (Part 2)

15:00

     - ให้ความเห็นที่เปลี่ยนไป จะพิจารณาจากอะไร ? (Part 3)

21:00

     - ให้ความเห็นที่เปลี่ยนไป จะพิจารณาจากอะไร ? (Part 4)

25:00

     - วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอื่น จะเขียนอย่างไร ? (Part 1)

17:00

     - วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอื่น จะเขียนอย่างไร ? (Part 2)

21:00

     - การให้ความเห็นต่อตัวเลขเปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทียบ (Part 1)

21:00

     - การให้ความเห็นต่อตัวเลขเปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทียบ (Part 2)

31:00

     - เทคนิคการเขียนหน้ารายงาน : กรณีมีปัญหาหลายเรื่อง

19:00

     - Case Study ตัวอย่างการเขียนหน้ารายงานแบบไม่มีเงื่อนไข

Preview 23:00

     - Case Study ตัวอย่างการเขียนหน้ารายงานแบบมีเงื่อนไข 3 แบบ

Preview 27:00

     - Case Study ตัวอย่างการเขียนหน้ารายงานงบการเงินไม่ถูกต้อง และไม่แสดงความเห็น

25:00

ทบทวนบทเรียน

2:00

4.2 จาก 5

การให้คะแนน 48 ครั้ง

 

รีวิวจากผู้เรียน