ราคาปกติ 300 บาท 109 บาท

Course 022

สินค้าคงเหลือ ความรู้บัญชีและข้อแตกต่างทางภาษี พร้อมตัวอย่างประกอบ

5.0 (27)

รหัสหลักสูตร

 • ผู้ทำบัญชี: 6510-06-228-022-02-E
 • ผู้สอบบัญชี: 6510-06-228-022-02-E

การนับชั่วโมง

 • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 00:30 ชม. จรรยาบรรณ 00:00 ชม. อื่นๆ 00:30 ชม.
 • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 00:30 ชม. จรรยาบรรณ 00:00 ชม. อื่นๆ 00:30 ชม.

ระยะเวลาอบรม

 • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 5 ข้อ ต้องทำให้ได้ 3 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

 

คอร์สสินค้าคงเหลือที่จะทำให้นักบัญชีเข้าใจความแตกต่างระหว่างบัญชีและภาษีแบบหมดจดทุกประเด็น

ถ้าคุณไม่มั่นใจว่าทำบัญชีสินค้าคงเหลือถูกต้องไหม และมีประเด็นภาษีอะไรบ้างที่ต้องระมัดระวัง คอร์สนี้เป็นคอร์สที่เหมาะสุดๆ สำหรับคุณ 

เพราะเรารวบรวมสิ่งสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือมาไว้ให้ในที่เดียว 

คอร์สสินค้าคงเหลือ ความรู้บัญชีและข้อแตกต่างทางภาษี พร้อมตัวอย่างประกอบ เนื้อหาประกอบด้วย

 • หลักการบัญชี วิธีการรับรู้ต้นทุน และวัดมูลค่าปลายงวด
 • การแสดงรายการในงบการเงิน
 • รายงานสินค้าคงเหลือที่ทุกธุรกิจต้องมี
 • ความแตกต่างทางภาษีที่สำคัญ เรื่องต้นทุนสินค้า ของเสีย และรายงาน
 • สินค้าขาดและสินค้าเกินจัดการอย่างไร
 • การคำนวณภาษีและวิธีการกรอกแบบรายการเพื่อปรับปรุงทำอย่างไรบ้าง

 

ปิดท้ายด้วยสรุปสิ่งที่นักบัญชีต้องรู้เกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงเหลือที่ดี 

อัดแน่นด้วยเนี้อหาคุณภาพ และพื้นฐานความรู้ที่นักบัญชีไม่ควรพลาด

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา

Part 1 ความรู้บัญชีสินค้าคงเหลือ

       

      - วิธีคำนวณต้นทุนสินค้า

       

      - มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (NRV)

       

      - สินค้าคงเหลือในงบการเงิน

 

      - รายงานสินค้าคงเหลือ

Preview 26:00

Part 2 ความแตกต่างที่สำคัญบัญชีและภาษี

 

       - ราคาสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นงวด

 

       - วิธีคำนวณต้นทุนสินค้า

 

       - พิจารณาเรื่องของเสีย

16:00

       - รายงานสินค้าคงเหลือ

 

       - รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

       - สินค้าขาดจากรายงาน

 

       - สินค้าเกินจากรายงาน

Preview 8:00

Part 3 ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าสินค้าทางบัญชีและปรับปรุงภาษี ณ วันสิ้นงวด

 

       - วิธีการคำนวณทางบัญชี

 

       - วิธีการคำนวณทางภาษี

 

       - กรอกแบบ ภงด. 50 ปีที่ 1

 

       - กรอกแบบ ภงด. 50 ปีที่ 2

Preview 6:00

Part 4 สรุปประเด็นสำคัญสินค้าคงเหลือ

 

       - สินค้าคงเหลือตาม TFRS for NPAEs

 

       - วิธีคำนวณต้นทุนสินค้า

 

       - รายงานสินค้าคงเหลือ

 

       - สินค้าคงเหลือที่ดีต้องมีอะไร ?

4:00

5.0 จาก 5

การให้คะแนน 27 ครั้ง

 

รีวิวจากผู้เรียน

reviewภัทรศักดิ์
2022-10-05 12:00:00
อยากให้สามารถปรับความเร็วของเนื้อหาแบบ 1.00 1.50 เวลามาทวนจะได้ใช้ฟังแบบเร่งได้ครับ