ราคาปกติ 300 บาท 109 บาท

Course 018

สัญญาเช่า สรุปประเด็นความต่างบัญชีและภาษี

4.8 (74)

รหัสหลักสูตร

  • ผู้ทำบัญชี: 6704-06-228-018-02-E
  • ผู้สอบบัญชี: 6704-06-228-018-02-E

การนับชั่วโมง

  • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 00:30 ชม. อื่นๆ 00:30 ชม.
  • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 00:30 ชม. อื่นๆ 00:30 ชม.

ระยะเวลาอบรม

  • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 5 ข้อ ต้องทำให้ได้ 3 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

 

แทบทุกธุรกิจมักจะมีการทำสัญญาเช่าเกิดขึ้น และนี่เป็นปัญหาที่นักบัญชีมักพบเจออยู่บ่อยๆ ว่าจะจำแนกประเภทสัญญาเช่าอย่างไร จะบันทึกบัญชีอย่างไรให้ถูกต้อง ที่สำคัญสัญญาเช่าทางบัญชีและภาษีนั้นมีนิยามแตกต่างกัน ทั้งเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ และลิสซิ่ง กรณีที่เราเจอสัญญาประเภทนี้เราจะจัดการทางบัญชีและภาษีอย่างไรดี

 

หลักสูตรนี้จัดทำพิเศษสุดๆ สำหรับผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ที่มีปัญหาเรื่องการบันทึกบัญชีสัญญาเช่าแบบต่างๆ ซึ่งได้รับเกียรติจากพี่หนอม Taxbugnoms มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ แง่มุมต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสัญญาเช่า

คอร์สสัญญาเช่า สรุปประเด็นความต่างบัญชีและภาษี ในหลักสูตรนี้ทุกท่านจะได้เรียนรู้

  • วิธีการจำแนกสัญญาเช่า ตาม TFRS for NPAEs
  • บันทึกบัญชีอย่างไรให้ถูกต้อง
  • สัญญาเช่าทางการเงิน และสัญญาเช่าดำเนินงานแตกต่างกันอย่างไรในงบการเงิน
  • วิธีตีความทางภาษี กรณีมีสัญญาเช่าซื้อและลิสซิ่ง
  • วิธีปรับปรุงรายงานในแบบภาษีนิติบุคคลประจำปีสำหรับรายการสัญญาเช่า

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา
Part 1 ความรู้บัญชีสัญญาเช่า 
     
      - มาตรฐานการบัญชี
 
      - สัญญาเช่าตาม TFRS for NPAEs
 
      - การจำแนกประเภทสัญญาเช่า
 
 
Preview 14:00
Part 2 การบันทึกบัญชีสัญญาเช่าทางการเงิน
 
      - การบันทึกบัญชีสัญญาเช่าดำเนินงาน
 
 
13:00
Part 3 ความแตกต่างทางภาษี  
 
      - สัญญาเช่ากับประเด็นทางภาษี
 
      - ประเด็นภาษีเงินได้นิติบุคคล
 
      - หลักการพิจารณาทางบัญชี
 
      - หลักการพิจารณาทางภาษี
 
 
Preview 13:00
Part 4  ผู้เช่าตามสัญญาเช่าซื้อ
 
      - ตัวอย่างปรับปรุงรายการเช่าซื้อ
 
      - ผู้เช่าตามสัญญาลีซซิ่ง
 
      - ผู้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
Preview 18:00

Part 5 ประเด็นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

   

 

      - ความแตกต่าง

     

 

      - สรุปประเด็นที่ควรรู้จากคอร์สนี้

2:00

4.8 จาก 5

การให้คะแนน 74 ครั้ง

 

รีวิวจากผู้เรียน