499 บาท

Course 031

สรุปความแตกต่างบัญชีและภาษีที่นักบัญชีควรรู้

4.9 (108)

รหัสหลักสูตร

  • ผู้ทำบัญชี: 6701-06-228-019-01-E
  • ผู้สอบบัญชี: 6701-06-228-019-01-E

การนับชั่วโมง

  • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 02:00 ชม. อื่นๆ 02:00 ชม.
  • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 02:00 ชม. อื่นๆ 02:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

  • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ ต้องทำให้ได้ 12 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

 

งานสำคัญของนักบัญชี คือ การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และนอกจากนี้ยังต้องมาคำนวณและปรับปรุงภาษีให้กับเจ้าของธุรกิจด้วย แล้วเราจะต้องเข้าใจอะไรบ้างเกี่ยวกับบัญชีและภาษี เพื่อให้ทำงานทั้งสองอย่างอย่างถูกต้องและไม่โดนค่าปรับ

 

หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ที่จำเป็นต้องใช้ทั้งความรู้บัญชีและภาษีในเวลาเดียวกันอย่างมีคุณภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจากพี่หนอม Taxbugnoms มาเป็นวิทยากรแชร์เรื่องน่ารู้ที่นักบัญชีต้องว้าวว

คอร์สสรุปความแตกต่างบัญชีและภาษีที่นักบัญชีควรรู้ เราสรุปเน้นๆ เรื่องที่เป็นประโยชน์สำหรับงานบัญชี เช่น

  • ลูกหนี้บันทึกบัญชียังไงให้ถูกต้อง และปรับปรุงรายการยังไง
  • สินค้า พื้นฐานบัญชีที่ต้องเข้าใจ และเรื่องภาษีเกี่ยวกับสินค้าขาดเกิน ต้องรู้อะไรบ้าง
  • ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซื้อมาลักษณะไหนต้องมีการปรับปรุงเรื่องภาษีเสมอ ค่าเสื่อมราคาทางบัญชีและภาษีต่างกันยังไงบ้าง
  • สัญญาเช่า ความเหมือนที่แตกต่างระหว่างสัญญาแต่ละประเภททางบัญชีและภาษี

 

พิเศษ++ ผู้เข้าอบรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนฟรี และไฟล์ Excel ที่ใช้ในการปรับปรุงภาษีได้ด้วย

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา
Part 1 ความรู้เบื้องต้นบัญชีลูกหนี้
 
      - ลูกหนี้ตาม TFRS for NPAEs
 
      - การวัดมูลค่าลูกหนี้
 
      - มูลค่าที่จะได้รับมาจากไหน?
Preview 15:00
      - ตัวอย่างการวิเคราะห์อายุลูกหนี้
 
      - ตัวอย่างประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 
      - หนี้สงสัยจะสูญ
 
      - ตัดหนี้สูญ
 
      - หนี้สูญรับคืน
 
      - งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
18:00
      - ความแตกต่างที่สำคัญบัญชีและภาษี
 
      - ตัวอย่างการปรับปรุงรายการ
 
      - สรุปประเด็นสำคัญลูกหนี้
27:00
Part 2 สินค้าคงเหลือ ความรู้บัญชีและข้อแตกต่างทางภาษี พร้อมตัวอย่างประกอบ
 
      - ความรู้บัญชีสินค้าคงเหลือ
25:00

      - ความแตกต่างที่สำคัญบัญชีและภาษี Ep1

17:00

      - ความแตกต่างที่สำคัญบัญชีและภาษี Ep2

Preview 10:00
      - ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าสินค้าทางบัญชีและปรับปรุงภาษี ณ วันสิ้นงวด
 
      - สรุปประเด็นสำคัญสินค้าคงเหลือ
15:00
Part 3 สรุปความแตกต่างบัญชีและภาษี ที่ดิน อาคารอุปกรณ์
 
      - ความรู้บัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
18:00

      - ความแตกต่างที่สำคัญบัญชีและภาษี

26:00
      - ตัวอย่างการปรับปรุงรายการ
 
      - สรุปประเด็นสำคัญที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
Preview 14:00
Part 4 สัญญาเช่าสรุปประเด็นความต่างบัญชีและภาษี
     
      - ความรู้บัญชีสัญญาเช่า 
 
      - มาตรฐานการบัญชี
 
      - สัญญาเช่าตาม TFRS for NPAEs
 
      - การจำแนกประเภทสัญญาเช่า
13:00
      - การบันทึกบัญชีสัญญาเช่าทางการเงิน
 
      - การบันทึกบัญชีสัญญาเช่าดำเนินงาน
13:00
      - ความแตกต่างทางภาษี  
 
      - สัญญาเช่ากับประเด็นทางภาษี
 
      - ประเด็นภาษีเงินได้นิติบุคคล
 
      - หลักการพิจารณาทางบัญชี
 
      - หลักการพิจารณาทางภาษี
13:00
      - ผู้เช่าตามสัญญาเช่าซื้อ
 
      - ตัวอย่างปรับปรุงรายการเช่าซื้อ
 
      - ผู้เช่าตามสัญญาลีซซิ่ง
 
      - ผู้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
 
      - ประเด็นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 
      - สรุปประเด็นที่ควรรู้จากคอร์สนี้
16:00

4.9 จาก 5

การให้คะแนน 108 ครั้ง

 

รีวิวจากผู้เรียน

reviewชมมณี
2023-12-30 13:29:00
วิทยากรทั้งสองนำเสนอข้อมูลทำให้มีความเข้าใจด้านบัญชีและภาษีมากขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ
reviewดนิตา
2023-06-27 10:21:00
ชอบการนำเสนอแบบนี้ทำให้เข้าใจง่ายขึ้นมากกว่ามีแค่สไลด์
reviewขวัญตา
2023-05-10 04:24:00
เข้าใจง่าย สอนดีค่ะ
reviewจรรยา
2022-08-24 09:28:00
สอนดีมากเข้าใจเพิ่มขึ้นจากเดิมมาก และทำให้ระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น
reviewอรณิชา
2020-05-21 09:51:00
เข้าใจง่ายมากกกก ฟังแล้วไม่น่าเบื่อเลย เจ้าหน้าที่แอดมินที่ดูแลการตอบ inbox ใน facebook ก็ดีมากเลย ตอบเร็ว ใส่ใจ สุภาพ รักเลย♥️
X

รีวิวจากผู้เรียน

วิทยากรทั้งสองนำเสนอข้อมูลทำให้มีความเข้าใจด้านบัญชีและภาษีมากขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ
reviewชมมณี
2023-12-30 13:29:00
ชอบการนำเสนอแบบนี้ทำให้เข้าใจง่ายขึ้นมากกว่ามีแค่สไลด์
reviewดนิตา
2023-06-27 10:21:00
เข้าใจง่าย สอนดีค่ะ
reviewขวัญตา
2023-05-10 04:24:00
สอนดีมากเข้าใจเพิ่มขึ้นจากเดิมมาก และทำให้ระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น
reviewจรรยา
2022-08-24 09:28:00
เข้าใจง่ายมากกกก ฟังแล้วไม่น่าเบื่อเลย เจ้าหน้าที่แอดมินที่ดูแลการตอบ inbox ใน facebook ก็ดีมากเลย ตอบเร็ว ใส่ใจ สุภาพ รักเลย♥️
reviewอรณิชา
2020-05-21 09:51:00