ราคาปกติ 1200 บาท 599 บาท

Course 028

สรุปประเด็นสำคัญ TFRS for NPAEs (เริ่มใช้ 2566)

4.7 (22)

รหัสหลักสูตร

 • ผู้ทำบัญชี: 6704-06-228-028-02-E
 • ผู้สอบบัญชี: 6704-06-228-028-02-E

การนับชั่วโมง

 • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 07:00 ชม.
 • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 06:30 ชม. จรรยาบรรณ 00:30 ชม.

ระยะเวลาอบรม

 • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 35 ข้อ ต้องทำให้ได้ 21 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

 

ปิดบัญชีปีนี้ ไม่อัปเดตมาตรฐานบัญชีไม่ได้นะ ในปี 2566 นี้ TFRS for NPAEs มีการปรับปรุงใหม่ และบังคับใช้แล้วนะ นักบัญชีที่ทำบัญชีสำหรับธุรกิจ SMEs คนไหนยังไม่มั่นใจว่าเราจะปิดงบการเงินถูกต้องหรือเปล่า ต้องปรับปรุงอะไรบ้าง มีเรื่องอะไรใหม่ๆ สำหรับงานบัญชีบ้าง ห้ามพลาดคอร์สนี้เลย

 

หลักสูตรนี้เป็นคอร์สที่สรุปเนื้อหาความรู้มาตรฐานรายงานทางการเงินอันน่าเบื่อ มาให้นักบัญชีในรูปแบบ short-note เรียนรู้สั้นๆ ได้ครบ จบในที่เดียว เพื่อไว้ใช้ต่อยอดการทำงานในอนาคต

 

คอร์สสรุปประเด็นสำคัญ TFRS for NPAEs (เริ่มใช้ 2566) ได้รวบรวมเฉพาะสิ่งที่นักบัญชีต้องรู้แบบสั้นๆ กระชับ ได้ใจความ เรียนแล้วเอาไปทำงานต่อได้ เนื้อหาที่น่าสนใจ เช่น

 • สรุปสั้นๆ ใครต้องใช้ TFRS for NPAEs บ้าง 
 • สิ่งที่ต้องเข้าใจหากใช้ NPAEs
 • ภาพรวมของ TFRS for NPAEs มีอะไรปรับปรุงบ้าง
 • ทบทวน NPAEs บทเดิม มีอะไรต้องเข้าใจ ก่อนทำงานจริง ส่วนไหนปรับปรุงบ้าง 
 • อธิบาย NPAEs บทใหม่ 6 บท มีอะไรบ้าง สรุปให้ฟังที่นี่ 
 • ผลกระทบจาก TFRS for NPAEs ฉบับปรับปรุง 2565 นี้เราจะทำงานยากขึ้นไหม มีใครงานงอกบ้าง 

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา

Part 1 ภาพรวมมาตรฐานTFRS for NPAEs

 

        - มาตรฐานรายงานทางการเงินในไทย

 

        - TFRS for NPAEs มาตรฐานรายการทางการเงินสำหรับกิจการไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

 

        - TFRS for NPAEs ปรับปรุงอย่างไร

 

        - การนำเสนองบการเงิน

Preview 28:00

Part 2 ทบทวน NPAEs บทเดิม และแก้ไขเพิ่มเติม

         

        - เงินสด

Preview 17:00

        - ลูกหนี้

17:00

        - สินค้าคงเหลือ 

32:00

        - เงินลงทุน

18:00

        - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

Preview 37:00

        - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

20:00

        - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 

        - ต้นทุนการกู้ยืม

29:00

        - สัญญาเช่า

26:00

        - ภาษีเงินได้

 

        - ประมาณการหนี้สิน

 

        - เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 

        - รายได้  

32:00

        - การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

 

        - สัญญาก่อสร้าง 

 

        - เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 

        - ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน

32:00

Part 3 TFRS for NPAEs บทใหม่ (6บท)

       

         - เกษตรกรรม

Preview 20:00

        - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

18:00

        - อนุพันธ์

 

        - การรวมธุรกิจ

 

        - การสำรวจและประเมินแหล่งทรัพยากรแร่ 

 

        - ข้อตกลงสัมปทาน 

33:00

        - สรุปผลกระทบTFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2565)

31:00

Part 4 จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  (EP.01)

 

        - ภาพรวมเนื้อหา

 

        - โครงสร้างของข้อบังคับสภา : เรื่องจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561

 

        - ความหมายผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

        - จรรยาบรรณหมวด 100 : การประยุกต์ใช้ทั่วไป

 

        - ความซื่อสัตย์สุจริต

15:00

       จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  (EP.02)

 

        - ความเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ

 

        - ความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน

 

        - รักษาความลับ

 

        - พฤติกรรมทางวิชาชีพ

 

        - ความโปร่งใส

15:00

4.7 จาก 5

การให้คะแนน 22 ครั้ง

 

รีวิวจากผู้เรียน

reviewพลอยพิไล
2024-05-22 17:31:00
เนื้อหาดี สรุปให้ดีค่ะ
reviewนพวรรณ
2023-12-24 17:04:00
โค้ชสอนดี อธิบายเข้าใจ ทำให้เนื้อหาไม่น่าเบื่อ
reviewอัยวรินทร์
2023-12-04 23:59:00
เนื้อหากระชับ เข้าใจง่ายดีค่ะ ไม่ซับซ้อน ต่อยอดได้
reviewวิไลลักษณ์
2023-11-30 15:46:00
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมากค่ะ เนื้อหาดีบทเรียนเข้าใจง่าย
reviewรัชนี
2023-11-18 19:19:00
ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะ โดยเฉพาะบทใหม่สำหรับ SMEs
reviewนฤมล
2023-10-15 06:01:00
อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะ
X

รีวิวจากผู้เรียน

เนื้อหาดี สรุปให้ดีค่ะ
reviewพลอยพิไล
2024-05-22 17:31:00
โค้ชสอนดี อธิบายเข้าใจ ทำให้เนื้อหาไม่น่าเบื่อ
reviewนพวรรณ
2023-12-24 17:04:00
เนื้อหากระชับ เข้าใจง่ายดีค่ะ ไม่ซับซ้อน ต่อยอดได้
reviewอัยวรินทร์
2023-12-04 23:59:00
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมากค่ะ เนื้อหาดีบทเรียนเข้าใจง่าย
reviewวิไลลักษณ์
2023-11-30 15:46:00
ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะ โดยเฉพาะบทใหม่สำหรับ SMEs
reviewรัชนี
2023-11-18 19:19:00
อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะ
reviewนฤมล
2023-10-15 06:01:00