ราคาปกติ 700 บาท 519 บาท

Course 002

รู้จักภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ทั้งระบบ

4.8 (40)

รหัสหลักสูตร

 • ผู้ทำบัญชี: 6510-06-228-002-04-E
 • ผู้สอบบัญชี: 6510-06-228-002-04-E

การนับชั่วโมง

 • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 00:00 ชม. จรรยาบรรณ 00:00 ชม. อื่นๆ 07:00 ชม.
 • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 00:00 ชม. จรรยาบรรณ 00:00 ชม. อื่นๆ 07:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

 • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 35 ข้อ ต้องทำให้ได้ 21 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) ภาษีที่หลายๆ ท่านไม่อยากทำผิด เพราะกลัวเสียค่าปรับ แต่ในขณะเดียวกันภาษีตัวนี้มีความละเอียดอ่อนพอสมควร และมีหลายประเด็นที่ผู้ทำบัญชีควรให้ความสนใจ

 

คอร์สนี้เรารวบรวมประเด็นควรรู้สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มมาไว้ในที่เดียว ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานที่หลายคนมักเข้าใจผิดบ่อยๆ ไปจนถึงเทคนิคการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างง่ายมาให้ศึกษากัน

คอร์สรู้จักภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ทั้งระบบ สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้ ได้แก่

 • ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้อยกเว้นต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
 • เมื่อจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วจะต้องทำอะไรบ้าง
 • วิธีการจัดทำ เอกสารสำคัญตามกฎหมาย 
 • การกรอกแบบภาษีทำอย่างไรบ้าง
 • คำถาม คำตอบที่มักพบบ่อยเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เทคนิคการกระทบยอด ภพ. 30 และ ภงด. 50
 • เทคนิคการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา

บทที่ 1 แนะนำบทเรียน

Preview 8:00

บทที่ 2 ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร ?

16:00

บทที่ 3 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

26:00

บทที่ 4 ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

13:00

บทที่ 5 ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่มีสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

5:00

บทที่ 6 วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

20:00

บทที่ 7 ประเภทของใบกำกับภาษีและการออกแบบใบกำกับภาษี (ใบกำกับภาษีเต็มรูป)

35:00

บทที่ 8 ตัวอย่างใบกำกับภาษีเต็มรูป (ใบกำกับภาษีอย่างย่อ)

13:00

บทที่ 9 ข้อแตกต่างใบกำกับภาษีเต็มรูป กับ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

6:00

บทที่ 10 ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

13:00

บทที่ 11 ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี (ข้อห้ามในการออกใบกำกับภาษี)

9:00

บทที่ 12 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax Point)

Preview 6:00

บทที่ 13 กรณีตัวอย่างอื่นๆ 

17:00

บทที่ 14  อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บ

10:00

บทที่ 15 การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

23:00

บทที่ 16 การกรอกแบบ ภพ.30

15:00

บทที่ 17 ตัวอย่างการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

Preview 11:00

บทที่ 18 ภาษีซื้อต้องห้าม Part 1

12:00

บทที่ 19 ภาษีซื้อต้องห้าม Part 2

15:00

บทที่ 20 ภาษีซื้อต้องห้าม Part 3

18:00

บทที่ 21 โทษเกี่ยวกับการปฏิบัติติที่ฝ่าฝืนเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

7:00

บทที่ 22 ถาม-ตอบปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม Part 1

15:00

บทที่ 23 ถาม-ตอบปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม Part 2

13:00

บทที่ 24 การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ด้านรายได้)

14:00

บทที่ 25 การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ด้านค่าใช้จ่าย)

Preview 16:00

บทที่ 26 เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยภาษีมูลค่าเพิ่ม

16:00

บทที่ 27 จ่ายค่าโฆษณา Facebook Google ต้องเสียภาษีอย่างไร ?

16:00

บทที่ 28 กระทบยอด ภพ.30 กับ ภงด.50 ทำอย่างไร

21:00

บทที่ 29 ปฏิทินภาษี

3:00

บทที่ 30 ทบทวนบทเรียน

8:00

4.8 จาก 5

การให้คะแนน 40 ครั้ง

 

รีวิวจากผู้เรียน