ราคาปกติ 300 บาท 109 บาท

Course 026

ความรู้พื้นฐานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

5.0 (20)

รหัสหลักสูตร

 • ผู้ทำบัญชี: 6510-06-228-026-02-E
 • ผู้สอบบัญชี: 6510-06-228-026-02-E

การนับชั่วโมง

 • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 00:00 ชม. จรรยาบรรณ 00:00 ชม. อื่นๆ 01:00 ชม.
 • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 00:00 ชม. จรรยาบรรณ 00:00 ชม. อื่นๆ 01:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

 • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 5 ข้อ ต้องทำให้ได้ 3 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

 

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีตัวที่เข้าใจง่ายสุด แต่เราก็มักทำผิดบ่อยสุดเช่นกัน

นักบัญชีต้องรู้อะไรเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายบ้าง พี่หนอม Taxbugnoms ขออาสาพาทุกคนมาทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน 

คอร์สความรู้พื้นฐานภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ในคอร์สนี้ทุกคนจะเข้าใจทุกประเด็นเกี่ยวกับ

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Witholding tax) คืออะไร
 • อัตราภาษีที่ต้องจำมีอะไรบ้าง
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างไร
 • อยากขอคืนภาษีทำได้หรือไม่ 
 • Final Tax คืออะไร
 • กรอกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายอย่างไรให้ถูกต้อง
 • คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายออกให้แทนต้องทำยังไงบ้า
 • วิธีกรอกแบบ ภงด. 1, 3, 53 
 • รู้จักบัญชีพิเศษแสดงการหัก ณ ที่จ่าย ที่ธุรกิจต้องทำ

 

พิเศษ เรียนคอร์สนี้ดาวน์โหลดฟรีเอกสารประกอบการเรียน และบัญชีพิเศษ 

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา
Part 1 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายคืออะไร?
 
      - สิ่งที่ต้องรู้ก่อนจ่ายเงิน
 
      - แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 
      - อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ใช้บ่อย
Preview 19:00
      - อัตราก้าวหน้า (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)
 
      - วิธีคำนวณภาษีบุคคลธรรมดา
 
      - วิธีคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
 
      - ภาษีเงินได้ที่ต้องจ่ายหรือขอคืน?
 
      - Final TAX
12:00

Part 2 วิธีกรอกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)

     
      - ตัวอย่างหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
 
      - วิธีคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
Preview 22:00

Part 3 การกรอกแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย

     
      - ตัวอย่างแบบภ.ง.ด. 1
 
      - ตัวอย่างแบบภ.ง.ด. 3
 
      - ตัวอย่างแบบภ.ง.ด. 53
Preview 5:00

Part 4 บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2:00

5.0 จาก 5

การให้คะแนน 20 ครั้ง

 

รีวิวจากผู้เรียน

reviewภัทราวรรณ
2022-08-28 19:09:00
เนื้อหาอบรมมีความกระชับ เข้าใจง่าย แต่อยากสอบถามเพิ่มเติมว่า แบบบัญชีพิเศษ ต้องทำกำกับแบบภาษีใดบ้างคะ